Nieuws

Aan de slag met een natuur- of klimaatproject? Start nu een LIFE-subsidieaanvraag!

Aan de slag met een natuur- of klimaatproject? Start nu een LIFE-subsidieaanvraag!

Hoe dichter we bij het einde van de Europese budgetcyclus komen, hoe meer subsidieprogramma’s hun laatste oproepen doen. Het EU LIFE programma voor natuur en klimaat opent dit voorjaar de laatste call voor projecten rond natuur, milieu en klimaat. Wilt u aan de slag met een natuur- of klimaatproject? Dan is dit het moment om te starten met het uitwerken van uw subsidieaanvraag.

Deadlines 2020

De LIFE oproep wordt in april 2020 gepubliceerd. Projectideeën rond milieubescherming en natuurbehoud moeten in juni worden ingediend als concept note. Bij goedkeuring kan het volledige voorstel worden uitgewerkt en ingediend in februari 2021. Projectideeën rond klimaatadaptatie en -mitigatie worden in september verwacht als volledig voorstel.

Projectthema’s

Onder het EU LIFE programma kunnen bijvoorbeeld projecten rond efficiënt hulpbronnengebruik, luchtkwaliteit, instandhouding van biodiversiteit en aanpak van invasieve exoten worden ingediend. Het programma is opgedeeld in twee sub-programma’s:

 • Milieubescherming en natuurbehoud: LIFE Environment
  • Natuur en biodiversiteit (o.a. verbinden Natura2000-gebieden, bescherming van bedreigde habitatsoorten en aanpak van invasieve exoten)
  • Milieu en hulpbronnenefficiëntie (o.a. rond overstromingen en droogte, afval/recycling, circulaire economie, chemicaliën en luchtkwaliteit)
 • Klimaatadaptatie en -mitigatie: LIFE Climate Action
  • Klimaatadaptatie (impact van klimaatverandering verminderen in steden, droge gebieden, overstromings- en kustmanagement)
  • Klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen in de transport, brandstof, landbouw, gebouwde omgeving)

Tips voor het indienen van een subsidieaanvraag

 • Begin op tijd: Een kansrijke aanvraag vergt veel inzet en een gedegen voorbereiding.
 • Denk groot: Het project moet voldoende groot zijn; een projectbudget van € 1 à 5 miljoen is gangbaar. Hiervan draagt LIFE 55% à 60% bij (soms meer, afhankelijk van het thema).
 • Wees concreet: LIFE ondersteunt concrete maatregelen in het veld, geen onderzoek of ontwikkeling van tools (m.u.v. de prioriteit ‘informatie en bestuur’).
 • Kwantificeer: De resultaten moeten zo veel mogelijk meetbaar zijn.
 • Denk Europees: Er moet sprake zijn van een duidelijke Europese meerwaarde (het idee moet ‘schaalbaar’ zijn en het verspreiden van de geleerde lessen is belangrijk).
 • Durf te innoveren: LIFE zoekt technieken of benaderingen die nieuw zijn in het algemeen of in de specifieke context van het project.

Een goed projectidee voor LIFE, en nu?

Bureau BUITEN ondersteunt overheden, ngo’s en andere organisaties met het verkennen van de kansen binnen LIFE, het uitwerken van een project, en het indienen van een aanvraag. Wij hebben bijvoorbeeld voor het LIFE-project NARMENA de subsidieaanvraag verzorgd. In het project gaat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) samen met projectpartners nature-based oplossingen testen om metaalverontreiniging in water- en natuurgebieden te verminderen. Het project heeft een totaalbudget van ca. 4,5 miljoen euro. Lees hier meer over dit project.

Wilt u meer weten? Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met Emma Klever via emma.klever@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.