Nieuws

Conferentie: De toekomst van het MRA landschap

Conferentie: De toekomst van het MRA landschap

Op het festival WeMakeTheCity, wat in het teken staat van urgente stedelijke vraagstukken én oplossingen, organiseert de Vereniging Deltametropool in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Metropolitan Conference INTENS. De conferentie vindt plaats op woensdag 19 juni van 13:00-18:00 op de Oosterdokskade 143 in Amsterdam.

De middag staat in het teken van de spanning tussen het landschap als belangrijk kapitaal voor de leefkwaliteit in de MRA en de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe lossen we de dilemma’s op? Welke nieuwe perspectieven garanderen de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving? En hoe gaan we die financieren?

De groeiende behoefte aan beleving én de noodzaak om urgente uitdagingen ruimtelijk op te lossen, maken de toekomst van het MRA landschap INTENS. Dat de groeiende intensiteit van het MRA landschap onontkoombaar is, betekent niet dat we niets te kiezen hebben. Integendeel, slimme en breed gedragen ruimtelijke keuzes zijn de enige manier om het landschap van de MRA aantrekkelijk te houden én een antwoord te vinden op de grote uitdagingen van nu.

Marinke Steenhuis presenteert een landschappelijk-cultureel narratief, we gaan in debat over de kansen en dilemma’s uit de ontwerpanalyses van acht deelregio’s in de MRA, en mogelijke financieringsmodellen voor investeringen en beheer. Er is een inspirerend verhaal uit Frankfurt. En we reflecteren met onder andere Leen Verbeek, Adnan Tekin en Job Cohen, en natuurlijk met ú in de zaal. Deelnemers krijgen een exemplaar van ‘INTENS’, een pleidooi voor de ontwikkeling van het MRA Landschap.

Investeren in het MRA landschap

Joost Hagens verzorgt tijdens deze middag een parallelsessie over Euro’s voor het landschap. Bureau BUITEN maakte een verkenning van de investeringsopgaven in de MRA, waarbij specifiek is gekeken naar investeringen in het landschap in engere zin (groen, natuur en recreatie) en de bekostiging en financiering hiervan. Op welke manier kunnen private bijdragen voor het landschap worden gemaximeerd?

Eén van de aanbevelingen richt zich op het afromen vanuit duurzame energieproductie. De energietransitie gaat namelijk ruimtelijk een flinke impact op het landschap hebben, zo is de verwachting. Extra publieke bijdragen worden hierbij onvermijdelijk geacht en het advies is een afdracht per inwoner op MRA-schaal.

In de sessie presenteert Joost Hagens indicatief de kosten en bekostigingsmogelijkheden van investeringen in het landschap en gaan we voor aanvullingen in gesprek met het publiek.

Interesse?

Wilt u de conferentie bijwonen? Meld u dan nu aan op de website https://wemakethe.city/production/intens?ref=20474&lang&q=intens. Toegang is gratis.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht