Nieuws

In gesprek met onze stagiair Daphne

Daphne onderzoekt verdienmodellen rondom recreatie voor natuur, landschap en erfgoed

Daphne Martens studeert Tourism, Society and Environment aan de Wageningen University. Ze loopt nu stage bij Bureau BUITEN en doet onderzoek naar verdienmodellen rondom recreatie voor natuur, landschap en erfgoed.

Wat voor een onderzoek doe je?

Ik doe een onderzoek naar mogelijkheden voor verdienmodellen rondom recreatie voor natuurgebieden, landschappen en erfgoed. Ik onderzoek op welke manier het beheer, behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden, landschappen en erfgoed gefinancierd kunnen worden naast de (afnemende) reguliere subsidies die gebieden krijgen. Ook kijk ik welke factoren een rol spelen in de toepasbaarheid van verdienmodellen in een gebied. Er is steeds meer vraag bij beheerders naar extra inkomsten en daarom onderzoek ik hoe een gebied extra inkomsten kan genereren uit recreatie.

Wat heb je geleerd?

Ik heb als eerste veel geleerd over geldstromen, de organisatie en het beheer van gebieden en de rol van recreatie hierbinnen, het onderwerp van mijn onderzoek. Daarnaast leer ik ook door het meewerken aan de lopende projecten bij een adviesbureau. Bijvoorbeeld de manier van werken en de verschillende projecten waar Bureau BUITEN mee bezig is.

Kan je iets vertellen over de resultaten van je onderzoek?

Ik heb op dit moment nog geen concrete resultaten, maar ik heb er wel een aantal ideeën erover. Er zijn ontzettend veel verschillende verdienmodellen mogelijk. Het hangt alleen van veel factoren af of een bepaald verdienmodel werkt of juist niet. Bijvoorbeeld de manier waarop het gebied georganiseerd en beheerd wordt of van de natuurwaardes in het gebied. Ik heb het idee dat het lastig is om veel inkomsten te genereren uit recreatie, omdat in een aantal gebieden de inkomsten van recreatie een klein aandeel zijn van het totaal.

Waarom heb je dit onderwerp gekozen?

Ik kreeg vanuit Bureau BUITEN de vraag om een onderzoek te doen naar verdienmodellen voor natuur, landschap en erfgoed. Omdat ik het erg interessant vind om te kijken naar de rol van recreanten en toeristen in een gebied, heb ik gekozen om me te focussen op verdienmodellen rondom recreatie. Om meer grip te krijgen op verschillende praktijkvoorbeelden, heb ik gekozen om vier verschillende gebieden te onderzoeken.

Hoe ervaar je het werken bij Bureau BUITEN?

Ik vind het erg leuk om ervaring op te doen met het werken aan projecten in de praktijk. Op deze manier kan ik wat ik heb geleerd tijdens mijn studie ook toepassen. Ook leer je veel over de plaatsen waar de projecten plaatsvinden. Ik werk nu bijvoorbeeld aan Utrecht Buiten, een project over recreatiegebieden rondom de stad Utrecht. Hierdoor kom ik heel veel te weten over Utrecht! Ook vind ik het leuk om in een projectteam te werken en een idee te krijgen van hoe het is om samen te werken bij een adviesbureau. Ik vind dat er bij Bureau BUITEN een prettige werksfeer is.

Wat zijn je ambities?

Na mijn stage bij Bureau BUITEN ga ik aan de slag met mijn thesis. Hierna wil ik misschien nog een andere master gaan doen, omdat ik nog veel meer zou willen leren over bepaalde onderwerpen. Na mijn studie staat het nog open wat ik ga doen. Ik vind veel dingen interessant en ik zie wel wat er op mijn pad komt. Mijn stage bij Bureau BUITEN was in ieder geval erg leerzaam en leuk.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht