Nieuws

Doe nu een aanvraag voor een EU LIFE-klimaatproject

Doe nu een aanvraag voor een EU LIFE-klimaatproject

Er is dit jaar nog één kans om projectenvoorstellen binnen het LIFE-klimaatprogramma in te dienen. Vanwege corona zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de aanvraagprocedure. Wij delen de wijzigingen én geven tips voor het uitwerken van uw voorstel. Wij ondersteunen u graag bij de uitwerking van het voorstel.

LIFE klimaat-programma

De thema’s binnen het klimaatprogramma van LIFE waar voorstellen op ingediend kunnen worden zijn:

 • Klimaatadaptatie: impact van klimaatverandering verminderen in steden, droge gebieden, overstromings- en kustmanagement.
 • Klimaatmitigatie: terugdringen van broeikasgassen in de transport, brandstof, landbouw, gebouwde omgeving.
 • Informatie en bestuur: implementatie van nationale klimaat- en energiestrategieën, gedragsverandering bewerkstellingen, monitoring van klimaatbeleid, bewustwordingsactiviteiten rond klimaatadapatie, etc.

Binnen het klimaatprogramma kunt u alleen volledige projectvoorstellen indienen. De deadline voor de aanvraag ligt op 6 oktober 2020. Deze deadline is verschoven in verband met de coronacrisis en geeft dus meer tijd om uw voorstel uit te werken.

Wijzigingen in aanvraagprocedure

Naast een verschuiving in de deadline zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de aanvraagprocedure die iets meer flexibiliteit geven:

 • In plaats van 30%, ontvangen projecten nu een voorschot van 40% van het subsidiebedrag bij ondertekening van het contract.
 • LIFE projecten mogen lokale NGO’s en stichtingen, die bijdragen aan het project(doel), financieel ondersteunen door middel van kleine subsidies.
 • Het is makkelijker voor start-ups om deel uit te maken van een LIFE project.
 • Bedrijven hoeven geen openbare aanbesteding meer te doen voor bedragen boven de €139.000 én in plaats van afschrijvingen mogen de totale aanschafkosten voor apparatuur en machines worden opgevoerd, als deze aan enkele eisen voldoen.
 • Vrijwilligerswerk mag worden opgevoerd als ‘eigen bijdrage’ voor een vast bedrag per dag.

Naast deze wijzigingen geeft het Nederlandse LIFE-contactpunt (RVO) aan dat de slagingskans dit jaar hoger wordt ingeschat: enerzijds vanwege het gebruik van restbudgetten en anderzijds omdat er door de coronacrisis minder aanvragen verwacht worden.

Tegelijkertijd blijft LIFE een competitief programma waar hoge eisen aan de kwaliteit van projectvoorstellen worden gesteld. Een voorstel moet wel van zeer goede kwaliteit zijn om de concurrentie aan te kunnen en goedgekeurd te worden! De adviseurs van Bureau BUITEN weten als geen ander hoe u dit kunt doen.

Behoefte aan een kritische blik om uw voorstel nóg beter te maken?

Bureau BUITEN ondersteunt overheden, ngo’s en andere organisaties met het verkennen van de kansen binnen LIFE, het uitwerken van een project, en het indienen van een aanvraag. Ook als u zelf uw projectvoorstel uitwerkt, kan extra advies en ondersteuning van grote meerwaarde zijn. Als externe EU adviseurs mét LIFE-expertise lezen wij uw voorstel graag tegen en u adviseren over het aanscherpen van uw voorstel, zodat u een grotere kans maakt.

We bekijken de volgende elementen:

 • Voldoet het voorstel aan de eisen van LIFE?
 • Is het voorstel concreet, kwantificeerbaar en innovatief?
 • Zijn alle onderdelen logisch aan elkaar verbonden, zodat de aanvraag één coherent geheel vormt?
 • Zijn alle onderdelen voldoende uitgewerkt: mist er informatie of kan het beter worden uitgelegd?
 • Kritische blik: wat zijn de kansrijke en minder kansrijke elementen in uw voorstel?

Samen met u kijken wij wat uw voorstel nodig heeft en hoeveel inzet van ons gewenst is.

Meer weten?

Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met Emma Klever via emma.klever@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945. Of lees hier onze tips voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht