Nieuws

Economisch rendement erfgoed en toerisme vergroten in Tiel

Economisch rendement erfgoed en toerisme vergroten in Tiel

Tiel kent een rijke geschiedenis en beschikt over vele monumenten en cultuurhistorische en archeologische elementen. De cultuurhistorie en bijbehorende verhalen zijn echter niet goed zichtbaar en beleefbaar. De vraag was daarom hoe Tiel de cultuurhistorische elementen beter kan verbinden met recreatie en toerisme. Dit om het economisch rendement te vergroten, door het genereren van extra bezoekers en bestedingen.

10 strategieën om erfgoed beter te benutten en uit te dragen
Samen met de gemeente en partners uit de vrijetijdssector hebben onze adviseurs Lieke van der Westen en Inge van Heck een antwoord gegeven op de vraag hoe het erfgoed beter benut en uitgedragen kan worden. Hiervoor zijn 10 strategieën ontwikkeld in aansluiting op trends en ontwikkelingen, thematische belevingen en kansrijke doelgroepen. Deze strategieën kan Tiel inzetten om, samen met lokale partners, erfgoed meer te laten renderen. Vervolgens is beoordeeld in welke mate Tiel deze strategieën (on)bewust al inzet, om vervolgens te adviseren welke strategieën voor Tiel het meest van belang zijn om verder uit te werken. Dit zijn de volgende strategieën geworden:

1. Ontwikkelen van verhaallijnen voor toeristische producten in aansluiting bij doelgroepen en erfgoed thema’s Tiel.
2. Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid erfgoed.
3. Vraaggerichte en merkversterkende productontwikkeling en programmering met oog op unieke ervaringen in samenwerking met de vrijetijdssector.

Activiteiten waar Tiel direct mee aan de slag kan
Het resultaat was een helder advies met prioritering van strategieën (gelet op potentiële impact, samenhang, volgorde en synergie). Tevens zijn concrete activiteiten benoemd, waarmee Tiel en partners direct aan de slag kunnen.

Meer informatie?
Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.