Nieuws

Nieuwe kansen EU-subsidie duurzame stedelijke projecten

Nieuwe kansen EU-subsidie duurzame stedelijke projecten

Vanaf december 2018 kunt u Europese subsidie aanvragen voor nieuwe projecten binnen het Europese subsidieprogramma Urban Innovative Actions (UIA). De nieuwe call van UIA kent vier focusgebieden waarbinnen ook verschillende mogelijkheden zijn voor duurzame projecten.

De volledige terms of reference van de call worden in oktober gepubliceerd tijdens de Europese week van Regio’s en Steden. De call staat open van december 2018 tot maart 2019. U heeft dus nog voldoende voorbereidingstijd om van een projectidee tot een volledige aanvraag te komen. Wij helpen u graag hierbij.

Mogelijkheden voor duurzame projecten binnen UIA

De focusgebieden van de nieuwe call zijn:

 1. Inclusieve digitale samenleving: Digital transition
  Onder dit gebied kunnen ook duurzame projecten worden geschaard, bijvoorbeeld smart city solutions voor duurzame wijken en duurzame stedelijke mobiliteit.
 2. Duurzaam grondgebruik: Sustainable use of land, nature based solutions
  Hier worden met name projectvoorstellen aangemoedigd rond twee focusgebieden:
 • Inzet van groen-blauwe infrastructuur en nature-based oplossingen voor inclusieve stedelijke regeneratie en duurzame stedelijke ontwikkeling. Hieronder vallen onder andere projecten die kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn bevorderen, bodemvervuiling verminderen, biodiversiteit en ecosystemen in steden versterken en innovatieve duurzame businessmodellen ontwikkelen.
 • Innovatieve benaderingen voor duurzaam grondgebruik en ruimtelijke ordening, met onder andere: Aanpak van verontreinigde terreinen met het oog op hun potentieel voor duurzame economische en sociale herontwikkeling, adaptief hergebruik van braakliggende grond en het vergroten van multifunctionaliteit van bestaande bebouwing, duurzame stadslandbouw ondersteunen en stedelijke natuur uitbreiden in het kader van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.
 1. Armoedebestrijding: Urban poverty
 2. Een veilige stedelijke leefomgeving: Urban Security

Lokaal partnerschap en 80% financiering

Het UIA programma is gericht op steden vanaf 50.000 inwoners. Het doel is om steden de mogelijkheid te geven om nieuwe en nog niet bewezen oplossingen in de praktijk te testen, om te zien hoe deze uitpakken en reageren op het complexe dagelijkse leven. Het project kan ingediend worden met lokaal partnerschap, waarbij met verschillende stakeholders wordt samengewerkt. Een internationaal partnerschap is dus niet nodig. Er kan maar één project per stad/stedelijke autoriteit worden ingediend per call. De cofinanciering van UIA bedraagt tot 80% en is maximaal 5 miljoen euro per project.

Meer informatie over Europese subsidiemogelijkheden?

Naast het UIA programma zijn wij ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen andere Europese programma’s rond duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling. Wilt u meer weten over Europese subsidiemogelijkheden of de programma’s neem dan contact op met Emma Klever, e-mail emma.klever@bureaubuiten.nl of 030-2318945.

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht