Nieuws

Europese subsidiekansen in 2019: Kom nu in actie!

Europese subsidiekansen in 2019: Kom nu in actie!

Met nog minder dan twee jaar te gaan tot het nieuwe meerjarige EU-budget is dit hét moment om een projectidee in te dienen voor één van de laatste calls. Een aantal EU-programma’s gaat in 2019 voor het laatst open of is al deels uitgeput. Zaak dus om snel te handelen. We zetten de mogelijkheden op een rij.

Programma UIA: innovatieve oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen

De vijfde en laatste call van UIA wordt dit najaar gepubliceerd en zal zich richten op luchtkwaliteit, circulaire economie, demografische verandering en cultuur en cultureel erfgoed. In april wordt meer bekend over de onderwerpen. Heeft u nu al een projectidee, wacht dan niet en benut de tijd om het idee uit te werken en partners te vinden. Vergeet daarbij niet dat elke stad slechts één aanvraag mag indienen. Voor meer informatie klik hier.

Programma LIFE: natuur, milieu en klimaat

Heeft u een innovatief projectidee gericht op milieu of natuur? Dan kunt u dit tot half juni 2019 in LIFE Natuur en Milieu een aanvraag indienen (stap 1).

Mogelijke thema’s zijn:

  • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: onder andere water, droogte, kustgebieden, afval, circulaire economie, bodem, bossen, chemicaliën en luchtkwaliteit.
  • Natuur en biodiversiteit: onder andere instandhouding van habitattypen of –soorten, volgens de vogel- en habitatrichtlijn, groene infrastructuur, aanpak van invasieve exoten.

De call opent op 4 april. Het sub-programma Natuur en Milieu werkt met een tweetrapsaanvraag; bij goedkeuring in stap 1 volgt de volledige aanvraag in het najaar. Het subprogramma Klimaat blijft met een volledig voorstel werken, waarvoor de deadline half september 2019 ligt. Dit programma draait het om klimaatmitigatie, aanpassing aan klimaatverandering en governance en informatie. Voor meer informatie klik hier

Programma Interreg North-West Europe (NWE)

De 9e en laatste call binnen het Interreg NWE programma sluit op 14 juni 2019. Voor deze call kan alleen onder twee van de drie prioriteiten worden ingediend:

  • Prioriteit 1: vergroten van de concurrentiekracht. Hier passen projecten over technologie, product- en procesontwikkeling die tot CO2-reductie leiden, onder andere in de transportwereld. Ze zoeken nadrukkelijk projecten over sociale innovatie.
  • Prioriteit 3: verminderen van grondstoffen- en materialengebruik. Deze call valt onder circulaire economie.

Op 2 april 2019 vindt een Project Ideas Lab plaats in Brussel. Wilt u een projectidee bespreken of bent u op zoek naar partners? Dan is het raadzaam om deel te nemen. Voor meer informatie klik hier.

Daarnaast hebben ook de volgende programma’s nog calls open in 2019:

Interreg 2 Zeeën
De eerste stap van de 8e projectoproep is open tot 8 april 2019. Er zijn 4 prioritaire assen: technologische en sociale innovatie, koolstofarme technologieën, aanpassing aan klimaatverandering en hulpbronnenefficiënte economie. Onder prioriteit 3 zijn slechts beperkt fondsen beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

CEF
Onder de call in 2019 is €100 miljoen beschikbaar om het TEN-T Comprehensive Network te versterken en het geluid van vrachtvervoer over het spoor te beperken. De deadline is 24 april 2019. Voor meer informatie klik hier.

URBACT
De laatste call voor Action Planning Networks sluit op 17 april 2019. Hierbinnen kunnen maximaal 10 Europese steden samen een Integrated Action Plan ontwikkelen voor een stedelijke uitdaging. Voor meer informatie klik hier.

Horizon 2020
In 2019 en 2020 zijn er nog verschillende mogelijkheden, zoals de sectie ‘societal challenges’, met calls rond gezondheid, voedselveiligheid, energie, transport, klimaatactie, inclusieve samenleving en veiligheid. Voor meer informatie klik hier.

Informatie of advies nodig?

De Europese programmaperiode van 2014 tot en met 2020 loopt langzaam op zijn eind. De onderhandelingen over het Europese budget vanaf 2021 worden pas ná de Europese verkiezingen voortgezet. Mocht u met een goed projectidee rondlopen, is het verstandig hier snel mee aan de slag te gaan.

Wij helpen u graag met het in beeld brengen van kansrijke fondsen, het uitwerken van een projectidee, het indienen van de subsidieaanvraag en meer. Neem contact op met Emma Klever via emma.klever@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Naast de bovengenoemde Europese programma’s zijn wij ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen andere Europese programma’s, zoals de overige Interreg programma’s, EFRO, Europe for Citizens, Erasmus en Creative Europe.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht