Nieuws

Europese subsidieprogramma's wat verandert er in 2021?

Europese subsidieprogramma's wat verandert er in 2021?

Iedere 7 jaar stelt de Europese Unie een nieuwe meerjarige begroting op. Dit Meerjarig Financieel Kader (MFK, in het Engels bekend als het MFF) legt het raamwerk vast voor de jaarlijkse begrotingen van de EU. Naast de maximale uitgavenplafonds en de hoofdlijnen voor de besteding per Europees beleidsterrein, worden er ook nieuwe voorstellen gepresenteerd voor de invulling van Europese subsidieregelingen, zoals LIFE, Horizon en Interreg.

Voorstellen voor Europese subsidieregelingen

Het huidige MFK en de huidige Europese subsidieregelingen lopen eind 2020 af. Voor de nieuwe periode (2021-2027) heeft de Europese Commissie voor de zomer haar voorstellen gepubliceerd. Het is nu aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement om over deze voorstellen te onderhandelen om ze vervolgens als wetgeving aan te nemen. Het doel is om dit nog vóór de Europese verkiezingen eind mei 2019 af te ronden.

Hoewel de plannen voor de invulling van Europese subsidieregelingen niet definitief zijn voordat ze door het Europees Parlement en de Raad van Ministers zijn goedgekeurd, geven ze op hoofdlijnen al een goede indicatie van de invulling van de Europese fondsen vanaf 2021. Belangrijke elementen uit de voorstellen zijn:

Behalen van klimaatdoelstellingen

De Europese Commissie stelt voor om ten minste 25% van het totale EU budget uit te geven aan het behalen van klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit is ook zichtbaar in de prioriteiten van de Europese fondsen.

Meer budget en flexibiliteit voor programma LIFE

Het LIFE-programma krijgt substantieel meer budget, van 3,5 naar 5,4 miljard euro voor de nieuwe periode. Zowel het budget van het natuur-/milieuprogramma als het klimaatprogramma gaan omhoog. 61% van het budget moet bijdragen aan het behalen van milieudoelstellingen.

Er worden geen thematische prioriteiten vastgelegd voor de komende 7 jaar. Dit geeft de ruimte om ook de nieuwste ontwikkelingen te stimuleren. Het programma zal ook een verdere versimpeling van de regels doorvoeren.

30% meer budget voor programma Horizon

Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020, krijgt met een stijging van bijna 30% een budget van 97 miljard voor de periode 2021-2027. Het programma heeft drie nieuwe pijlers die voortbouwen op de structuur van Horizon 2020, met enkele nieuwe elementen:

  • Open science: het stimuleren van uitwisseling en onderzoek via de Europese Onderzoeksraad en de Marie Skłodowska-Curie acties.
  • Global challenges en industrial competitiveness: deze pijler combineert twee van de oude pijlers uit Horizon 2020, waaronder de fondsen voor projecten rond maatschappelijke uitdagingen. De nieuwe ‘global challenges’ waar financiering voor onderzoeksprojecten kan worden aangevraagd zijn o.a. gezondheid; inclusieve en veilige samenleving; digitale ontwikkeling en industrie; klimaat, energie en mobiliteit; en voedsel en natuurlijke hulpbronnen en veiligheid.
  • Open innovation: binnen deze pijler wordt een Europese Innovatieraad opgezet om innovatie in Europa aan te jagen.

Horizon Europe zet ook in op simpelere regels en op open toegang tot wetenschappelijke publicaties en gegevens.

Nieuwe indeling prioriteiten en regio’s programma Interreg

De Interreg-fondsen voor regionale ontwikkeling werken vanaf 2021 met vijf overkoepelende prioriteiten:

  • A smarter Europe: innovatie, digitalisering, concurrentiekracht van het MKB.
  • A greener, lowcarbon Europe: duurzame energie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit.
  • A more connected Europe: (duurzame) mobiliteit, digitale connectiviteit.
  • A more social Europe: toegang tot kwaliteitswerk en onderwijs, integratie van achtergestelde groepen, gelijke toegang tot gezondheidszorg.
  • A Europe closer to citizens: duurzame ontwikkeling op lokaal niveau.

De eerste twee prioriteiten krijgen de meeste financiering toegewezen. Het cofinancieringspercentage wordt niet hoger dan 70%. Ook bij Interreg wordt een versimpeling van de regels doorgevoerd met een nieuw ‘kleine projectenfonds’ en meerdere versimpelde kostenopties.

Naast de nieuwe indeling van prioriteiten zijn ook de verschillende geografische samenwerkingsgebieden opnieuw ingedeeld. Interreg gaat van 3 samenwerkingsniveaus naar 5 niveaus, waarvan drie het meeste budget krijgen.

1) grensoverschrijdende samenwerking (opvolger van het huidige Interreg A)
2) transnationale en/of maritieme samenwerking (opvolger van het huidige Interreg B) en
5) interregionale innovatieve investeringen.

Minder budget is beschikbaar voor:

3) samenwerking tussen/met EU-gebied buiten het Europese continent en
4) interregionale uitwisseling van ervaringen (opvolger huidige Interreg Europe).

Vanaf 2021 gaat 6% van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) naar het nieuwe European Urban Initiative, dat aansluit bij de doelstelling om Europa dichter bij de burgers te brengen. Onder dit European Urban Initiative vallen projecten en initiatieven voor duurzame ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s.

Andere programma’s

Naast LIFE, Horizon en Interreg krijgen ook de meeste andere fondsen van de Europese Commissie een nieuwe termijn. De Connecting Europe Facility (CEF) wordt behouden met vergelijkbare pijlers: transport, energie en digitaal. Creative Europe en Erasmus krijgen vanaf 2021 allebei meer budget. Investeringsprogramma’s zoals COSME vallen vanaf 2021 onder het brede InvestEU programma.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe elementen of wijzigingen in deze fondsen of meer informatie over LIFE, Horizon Europe en Interreg, neem dan contact op met Emma Klever via emma.klever@bureaubuiten.nl of 030 2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht