Nieuws

Flevolandse uitvoeringsagenda feestelijk bekrachtigd

Flevolandse uitvoeringsagenda feestelijk bekrachtigd

De Flevolandse gemeenten, de provincie en de vrijetijdssector slaan de handen ineen om meer bezoekers te trekken én meer bekendheid genereren voor Flevoland als nieuw land op de zeebodem. Dit hebben alle bestuurders Recreatie & Toerisme op het vrijetijdscongres van 23 november 2017 feestelijk bekrachtigd. Met elkaar willen de Flevolandse overheden de sector zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren met het aantrekken van bezoekers als hoofddoel.

Hiermee komen we dichter bij ons doel
De provincie ziet zichzelf als één van de partners in de vrijetijdsketen, waarin ieder zijn eigen wensen en belangen heeft. “Ik ben blij met deze bekrachtiging van de samenwerking. Hiermee komen we dichter bij ons doel en zetten wij samen Flevoland goed op de kaart”, aldus gedeputeerde Michiel Rijsberman. “Voor deze agenda doen we ook graag een beroep op de innovatiekracht en creativiteit van ondernemers, organisaties en gebiedspartijen in Flevoland en daarbuiten. Voor hen hebben we daarom ook een stimuleringsregeling in het leven geroepen”.

Uitvoeringsagenda
De uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme Flevoland 2018 – 2022 (pdf, 4 MB) beschrijft wat we als overheden tot en met 2022 gezamenlijk gaan doen, hoe we de sector kunnen faciliteren en elkaar kunnen versterken. De uitvoeringsagenda geeft inzage in de uitvoering van de provincie op het beleidsterrein van Recreatie & Toerisme voor de komende jaren. “Daarnaast laat de agenda zien bij welke projecten wij nu al betrokken zijn, zoals Nationaal Park Nieuw Land en het recreatieve impuls bij het Waterloopbos”, aldus gedeputeerde Rijsberman.

De rol van Bureau BUITEN
Onze adviseurs Anneke van Mispelaar en Inge van Heck hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme. Hierin worden concrete ideeën en projecten op het gebied van recreatie en toerisme samengebracht én richting uitvoering gebracht. Ook hebben we een subsidieregeling voor productontwikkeling opgesteld.

Bron: Provincie Flevoland