Nieuws

Nieuw EU-budget vanaf 2021: voorgenomen wijzigingen Interreg

Nieuw EU-budget vanaf 2021: voorgenomen wijzigingen Interreg

De onderhandelingen zijn officieel nog niet begonnen, maar verschillende voorstellen en ideeën voor het meerjarig EU-budget vanaf 2021 doen al de ronde. Zo heeft de Europese commissaris voor Regionaal beleid Corina Crețu zich in een speech eind maart al uitgelaten over de wijzigingen die haar departement zou willen aanbrengen in het Interreg programma.

Concreet stelt Crețu dat het huidige aanbod van Interreg programma’s te versnipperd is en vaak overlapt. Daarom wil ze een duidelijkere focus op samenwerking rond zeebekkens, zoals in de huidige programma’s Interreg 2 Zeeën en Interreg North Sea Region. Samenwerking rond landsgrenzen zou dan minder aandacht krijgen in het nieuwe Interreg programma.

Daarnaast wil Crețu het Interreg programma beter laten aansluiten bij bestaande Europese, intergouvernementele en interregionale strategieën. In de commissie mededeling ‘Boosting EU Border Regions’ uit 2017 staan verschillende maatregelen om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. De Commissie ziet graag dat het Interreg programma vanaf 2021 bij deze strategie aansluit. Ten derde wil de commissie de complexiteit van de aanvragen aanpakken. Daarbij wordt gedacht aan een simplificatie van management- en controlemethoden, simpelere budgetten en makkelijker toepasbare regels rond staatssteun.

Het nieuwe meerjarige EU-budget
Hoewel de Europese Commissie niet over het nieuwe meerjarige EU-budget beslist, stellen zij wel het budgetvoorstel op waar het Europees Parlement en de lidstaten het vervolgens eens over moeten worden. Eind mei zal de Europese Commissie zijn voorstel voor het meerjarig financieel kader publiceren en zullen de onderhandelingen officieel beginnen. De onderhandelingen zijn dit keer bijzonder gecompliceerd: niet alleen moeten het Europees Parlement en de lidstaten het eens worden over hoe het gat van de Britse contributie op te vullen, ook veiligheid vraagt een groter budget door de vele conflicten in en rond Europa, zoals Oekraïne en Syrië. Daarnaast speelt de vraag of Europese fondsen aan voorwaarden voor de lidstaten gekoppeld moeten worden. Bij het niet respecteren van de rechtstaat zou de portemonnee dan gesloten blijven voor de betreffende lidstaat.

Bureau BUITEN houdt de ontwikkelingen rond de Europese programma’s nauwlettend in de gaten, zodat tijdig geanticipeerd kan worden. Voor de laatste ontwikkelingen kunt u contact opnemen met onze adviseur Emma Klever via e-mailadres emma.klever@bureaubuiten.nl of per telefoon 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht