Project

Europese subsidie voor nieuwe bodemsaneringstechnieken

Europese subsidie voor het testen van nieuwe bodemsaneringstechnieken

OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij, wil met Europese partners nieuwe waterbodemsaneringstechnieken testen. Vervuiling in waterbodem en oevers staat de natuurfunctie van de waterloop vaak in de weg, maar sanering is erg ingrijpend. Nieuwe, nature-based technieken kunnen hier een oplossing voor bieden.

Subsidiescan

Om te kijken welke Europese subsidieprogramma’s interessant en kansrijk zijn om een Europees samenwerkingsproject op te zetten, heeft de OVAM aan Bureau BUITEN gevraagd om een subsidiescan uit te voeren. In de scan staan verschillende subsidiemogelijkheden voor Europese projecten rond waterbodems, waarbij gekeken wordt naar zowel stedelijk- als natuurgebied, verontreiniging, hergebruik sediment en andere projectideeën. De programma’s Interreg en LIFE kwamen het beste uit de bus. Vervolgens heeft Bureau BUITEN voor de OVAM twee aanvragen uitgewerkt en ingediend in de programma’s Interreg Vlaanderen-Nederland en LIFE.

Europees samenwerken

Vervuiling van waterbodems, oevers en overstromingsgebieden is vaak het gevolg van (voormalige) industriële activiteit en is wijdverspreid in Europa. Voor het testen en demonstreren van nieuwe bodemsaneringstechnieken zoekt de OVAM de samenwerking op met Europese partners met kennis van nieuwe technieken of een vergelijkbare problematiek. Gezamenlijk kunnen nature-based saneringstechnieken getest worden die minder impact hebben op de natuur dan traditionele saneringstechnieken, zoals afgravingen. Daarnaast kan een nieuw afwegingsschema opgesteld worden, waarbij de saneringsdoelstellingen en instandhoudingsdoelstellingen zorgvuldig worden afgewogen.

Duidelijk overzicht

Goedele Kayens van OVAM vertelt: “De subsidiescan van Bureau BUITEN geeft ons een duidelijk en onmiddellijk bruikbaar overzicht van de programma’s die aansluiten bij de OVAM. Op korte termijn konden we, samen met collega-overheden en experts uit Vlaanderen en Nederland, twee projectaanvragen over nature based solutions voor de sanering van waterbodems indienen.”

Wilt u ook weten welke projectideeën binnen uw organisatie kansrijk zijn voor Europese subsidie?

Een subsidiescan of adviesgesprek van Bureau BUITEN geeft u goed inzicht. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Anneke van Mispelaar, e-mail anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht