Nieuws

Subsidiekansen EU-programma LIFE: milieu, natuur en klimaat

Subsidiekansen EU-programma LIFE: milieu, natuur en klimaat

Het Europese LIFE-programma biedt ook in 2019 weer volop subsidiemogelijkheden voor overheden, kennisinstellingen, ngo’s en bedrijven met projecten op het gebied van milieu, natuur en klimaat. Heeft u een projectidee? Dan is dit het moment om actie te ondernemen. De nieuwe call opent op 4 april 2019 en sluit half juni.

Milieubescherming en natuurbehoud: LIFE Environment 

LIFE Environment is het grootste van de twee sub-programma’s en richt zich op diverse thema’s:

 • Natuur en biodiversiteit: Natura2000-gebieden verbeteren en verbinden, bescherming van bedreigde vogel- en habitatsoorten, groene infrastructuur en aanpak van invasieve exoten.
 • Milieu en hulpbronnenefficiëntie: Water, overstromingen en droogte, kustgebieden, waterindustrie, afval/recycling, circulaire economie, bodem, bossen, chemicaliën en luchtkwaliteit.
 • Informatie en bestuur: Bewustwordingscampagnes en milieuhandhaving.

De aanvraag gaat in 2 stappen. Stap 1 bestaat uit een ‘concept note’; een beknopte beschrijving die vóór half juni moet worden ingediend. Bij voorlopige goedkeuring gaat het project door naar stap 2 – de volledige aanvraag – die u in het najaar uitwerkt.

Klimaatadaptatie en -mitigatie: LIFE Climate Action

LIFE Climate Action, het tweede sub-programma biedt  financiering voor:

 • Klimaatadaptatie: Impact van klimaatverandering verminderen in steden, droge gebieden, overstromings- en kustmanagement, toerisme en landbouw.
 • Klimaatmitigatie: Terugdringen van broeikasgassen in de transport, brandstof, landbouw, gebouwde omgeving, landgebruik en –beheer en meer.
 • Informatie en bestuur: Bewustwording en gedragsverandering, monitoring en voorlichting.

Binnen Climate Action dient u in één keer een volledige aanvraag in (medio september).

Tips voor het indienen van aanvragen

 • Begin op tijd: Een kansrijke aanvraag vergt veel inzet en een gedegen voorbereiding.
 • Denk groot: Het project moet voldoende groot zijn; een projectbudget van € 1 à 5 miljoen is gangbaar. Hiervan draagt LIFE 55% à 60% bij (soms meer, afhankelijk van het thema).
 • Wees concreet: LIFE ondersteunt concrete maatregelen in het veld, geen onderzoek of ontwikkeling van tools (m.u.v. de prioriteit ‘informatie en bestuur’).
 • Kwantificeer: De resultaten moeten zo veel mogelijk meetbaar zijn.
 • Denk Europees: Er moet sprake zijn van een duidelijke Europese meerwaarde (het idee moet ‘schaalbaar’ zijn en het verspreiden van de geleerde lessen is belangrijk).
 • Durf te innoveren: LIFE zoekt technieken of benaderingen die nieuw zijn in het algemeen of in de specifieke context van het project.

Ik heb een goed projectidee voor LIFE, en nu?

Bureau BUITEN ondersteunt overheden, ngo’s en andere organisaties met het verkennen van de kansen binnen LIFE, het uitwerken van een project, en het indienen van een aanvraag. Wilt u meer weten? Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met Emma Klever via emma.klever@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Meer informatie kunt u vinden op:

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht