Nieuws

Symposium circulaire werklocaties 2050

Symposium circulaire werklocaties 2050

Hoe werken wij in de toekomst?

De circulaire economie heeft grote impact op het programma en ontwerp van toekomstige werklocaties, zoals kantoorgebieden en bedrijventerreinen. Op donderdag 11 april worden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de resultaten gepresenteerd van een vierdaags atelier, bestaande uit 3 teams, dat Architectuur Lokaal in samenwerking met de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN in februari heeft georganiseerd. Klik hier om u aan te melden.

De teams hebben onderzocht wat de circulaire economie en trends op het gebied van digitalisering, mobiliteit en werken betekenen voor toekomstige werklocaties in Noord-Holland. Op het symposium kijken politici en ontwikkelaars aan tegen de visies en ontwerpen van drie multidisciplinaire teams. Wat betekenen de resultaten voor het beleid en de praktijk van overheden en vastgoedbedrijven?

Bureau BUITEN is onderdeel van team 3. Het team bestaat uit Thijs van Spaandonk (The Cloud Collective), Peter van Assche en Meintje Delisse (beiden Bureau SLA), Analuisa Moura (Vereniging Deltametropool) en Joost Hagens (Bureau BUITEN). Ons team heeft vier scenario’s ontwikkeld voor een circulaire werklocatie in Hoofddorp bij het station. Elementen uit het plan worden als inspiratiebron gebruikt door SADC voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling van Schiphol Trade Park.

Werklocaties van de toekomst

De provincie Noord-Holland wil samen met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) een impuls geven aan de ontwikkeling van de werklocaties van de toekomst. Door de organisatie van de Challenge circulaire werklocaties 2050 willen zij inspelen op de uitdagingen van de transitie naar een circulaire economie. De provincie is benieuwd naar de ideeën over de invloed van circulaire economie op de organisatie van economische productieprocessen en de betekenis daarvan op de ruimtelijke inrichting van werklocaties en vastgoed in 2050. Daarmee willen zij het denken over en ontwikkeling van toekomstige (circulaire) werklocaties op een hoger niveau tillen.

Visie, strategie en ontwerp

Professionals uit de kennisvelden van ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken hebben in een vierdaags atelier begin 2019 in drie multidisciplinaire team van ieder vier personen gewerkt aan een visie, strategie en ontwerp voor circulaire bedrijventerreinen in Noord-Holland. Dit onder begeleiding van experts Maurits de Hoog (stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam), Wim van Lieshout (directeur Waste and Energy Strategies WEST) en Carlo van de Weijer (hoofd Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven).

De circulaire economie en andere technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor toekomstige bedrijven- en kantoorlocaties (werklocaties). Denk daarbij aan het ruimtelijk en functioneel ontwerp op gebouw- en gebiedsniveau, aan samenwerking tussen de bedrijven zoals in de vorm van uitwisseling van restmaterialen, energie en kennis, belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, wisselwerking met de omgeving, mobiliteit en logistiek, digitale toepassingen en productietechnieken (zoals robotisering) en het nieuwe werken.

Impact circulaire economie

De provincie Noord-Holland, SADC en SKBN willen hun kennis op dit gebied versterken omdat de impact van circulaire economie en andere ontwikkelingen nog niet of nauwelijks onderwerp van onderzoek, ontwerp en debat in de vastgoedwereld is. Gezien de aard van bestaande locaties en doorlooptijd van nieuwe gebiedsontwikkelingen is het urgent de toekomst van werklocaties nu al nadrukkelijk aan de orde te stellen. Is er de komende decennia nog wel behoefte aan werklocaties in hun huidige vorm of aan heel andere soorten gebouwen en gebieden?

We gaan hierover in gesprek met Jaap Bond, Hans Mommaas, Daan Zandbelt, Jeanet van Antwerpen, Marja Ruigrok en Maurits de Hoog.

Datum: Donderdag 11 april, 19:30.
Locatie: Pakhuis de Zwijger
Aanmelden: Toegang is gratis. Klik hier om u aan te melden.

Bron: Pakhuis de Zwijger
Foto: SADC

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht