Nieuws

Marktanalyse toekomstbestendige werklocaties regio Groningen-Assen

Marktanalyse toekomstbestendige werklocaties regio Groningen-Assen

Om de economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen te bevorderen willen twee provincies en twaalf gemeenten weten wat de toekomstbestendigheid is van hun bedrijventerreinen en werklocaties. Wij zijn gevraagd een marktanalyse van werklocaties uit te voeren.

Onze adviseurs Joost Hagens, Maarten Kruisselbrink, Miles Copping en Bart van Rijkom werken aan een marktanalyse van werklocaties. Hieronder vallen bedrijventerreinen, kantorenlocaties en ook gemengde werkmilieus zoals stadscentra. Daarvoor stellen zij – naast data analyse, interviews en een bustour met bestuurders – een kwalitatieve beoordeling op van werklocaties: dit noemen zij de schouw van locaties. Hiervoor bezoeken zij ruim negentig werklocaties in de regio.

Werklocaties beoordelen
Bij de schouw beoordelen ze werklocaties op diverse factoren, om op basis daarvan de kwaliteit en eventuele herstructurerings- en transformatieopgaven in beeld te brengen. Hierbij letten ze onder andere op de onderhoudsstaat van gebouwen, de kwaliteit van groenvoorziening, de aanwezigheid van infrastructuur en de uitstraling van de locatie. Daarnaast onderzoeken ze wat de ontwikkelingsmogelijkheden per locatie zijn en welke inbreidingsmogelijkheden met andere functies er mogelijk zijn.

Meer informatie?
Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.