Nieuws

Aalsmeer en Amstelveen zetten eerste stappen voor nieuwe omgevingsvisie

Aalsmeer en Amstelveen zetten eerste stappen voor nieuwe omgevingsvisie

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben de eerste stappen gezet voor nieuwe omgevingsvisie. De adviseurs van Bureau BUITEN hebben samen met de gemeenten de koersdocumenten voor de omgevingsvisie opgesteld. Het koersdocument is de eerste stap in het proces naar een omgevingsvisie volgens de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De komst van de nieuwe Omgevingswet in 2022 betekent een ander systeem voor het omgevingsrecht. In deze wet worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd, waaronder de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Omgevingsvisie

De koersdocumenten bieden de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen een inhoudelijke basis van waaruit de omgevingsvisie wordt opgesteld en vastgesteld. Ze bevatten een inventarisatie van de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving en reeds vastgesteld fysiek-ruimtelijk beleid. Ook trends en ontwikkelingen in het fysiek-ruimtelijk domein komen aan bod. De fysiek-ruimtelijke thema’s worden in samenhang met elkaar beschouwd. De volgende thema’s komen aan bod, waarbij de focus ligt op de ruimtelijke weerslag van het thema:

  • Woningmarkt
  • Economie
  • Mobiliteit
  • Duurzaamheid
  • Groen, water en bodem
  • Toerisme en recreatie
  • Cultuur, cultuurhistorie en erfgoed
  • Sport, gezondheid en welzijn

Meervoudig ruimtegebruik

Het ruimtebeslag van deze opgaven vraagt om slimme verbindingen tussen thema’s en het zoeken van oplossingen in meervoudig ruimtegebruik. Een voorbeeld is het combineren van woningbouw met de energietransitie door nieuwbouwwoningen met energiebesparende en opwekkende voorzieningen uit te rusten. Tegelijkertijd is de ruimte schaars: niet aan alle ruimteclaims kan plek worden geboden. Het is van belang om een tot een goede verdeling van functies te komen, binnen de beschikbare ruimte. Omdat hierin keuzes gemaakt moeten worden, is de omgevingsvisie ook een keuze voor de toekomstige ontwikkelrichting van gebieden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij bieden bij de totstandkoming van de omgevingsvisie? We gaan daarover graag vrijblijvend met u in gesprek. Neem contact op met Rutger van Raalten, e-mailadres rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-231 8945!