Artikel

Aan de slag voor één van de grootste gebiedsopgaven: MIRT-Onderzoek Amsterdam Bay Area

Rutger vertelt over zijn werk als onderzoekscoördinator

Aan de slag voor één van de grootste gebiedsopgaven: MIRT-Onderzoek Amsterdam Bay Area

Onze adviseur Rutger van Raalten werkte als onderzoekscoördinator voor het MIRT-Onderzoek Amsterdam Bay Area. Hij vertelt over zijn ervaringen bij één van de grootste gebiedsopgaven in Nederland.

Wonen, werken en recreëren rondom het IJmeer

De Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer. Dit gebied biedt volop kansen om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de urgente woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de komende jaren door te groeien als woon-, werk- en recreatielocatie. Bij deze doorontwikkeling van de oostzijde van de MRA speelt naast woningbouw ook het borgen van de bereikbaarheid, de versterking van het landschap en de natuur en de verbetering van (water)kwaliteit van het IJmeer een belangrijke rol.

De haalbaarheid van gebiedsontwikkeling onderzoeken

Vanaf 2020 hebben de programma’s Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid (SBAB), Almere 2.0, de SMIJ en de Verstedelijkingsstrategie samen deze opgave opgepakt. Zij hebben toen besloten een MIRT-Onderzoek te starten naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area als goed bereikbare, duurzame en gezonde woningbouw- en werkgelegenheidslocatie. Dit moet gebeuren in samenhang met de ontwikkeling van een toekomstbestendige natuur en ecologie in het Markermeer-IJmeer. Het MIRT-Onderzoek is in februari 2022 vastgesteld in de Programmaraad van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB).

Samenhang bewaken

Rutger: “Als onderzoekscoördinator bewaakte ik de samenhang tussen de veertien in 2021 uitgevoerde onderzoeken. Dit zijn onderzoeken gericht op ruimtelijke-economische ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en ecologie, werelderfgoed, duurzaamheid en haalbaarheid. Ik zette meerdere uitvragen op en zorgde ervoor dat onderzoeken op tijd op elkaar aansloten. Inhoudelijk begeleidde de onderzoeken over natuur en ecologie en ruimte en wonen. Daarnaast had ik een rol in het samenbrengen van de onderzoeken: eerst in een alternatievenboek, waarin drie alternatieve ontwikkelrichtingen zijn uitgewerkt, en bij afronding van het MIRT-Onderzoek door het mede-opstellen van het eindrapport.”

Stap richting gebiedsontwikkeling

In de stedenbouwkundige schets van het gebied is vanaf de start rekening gehouden met een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. In specifieke onderzoeken is gekeken naar welke maatregelen op het gebied van natuur, ecologie, duurzaamheid, erfgoed, wonen en recreatie het gebied kunnen versterken en de leefbaarheid kunnen vergroten.

Rutger: “De Amsterdam Bay Area is één van de grootste, zo niet de grootste, gebiedsopgave in Nederland. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan een stap gezet worden richting de ontwikkeling van het gebied. Daarmee kan het project echt impact hebben. De uitdaging in het project zat in het verbinden van alle onderzoeken. Dat vergt behoorlijk wat stuurmanskunst en heeft mij veel geleerd of wat goed en wat minder goed werkt. Daarnaast heb ik veel opgestoken van onderzoeken over haalbaarheid en bekostiging”.

Vervolgstappen

Het uitgevoerde MIRT-Onderzoek geeft aanleiding tot een vervolg. In 2022 wordt vanuit het project gewerkt aan een beperkt aantal verdiepende onderzoeken. Zowel de Rijkspartijen als de regionale partijen starten met het concreet maken van de bekostiging. Dit is een voorwaarde voor het op termijn starten van een MIRT-Verkenningsfase.

Meer weten?

Benieuwd naar het eindrapport van het MIRT-Onderzoek? Deze is hier www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/amsterdambayarea te vinden.

Beeld: Urhahn I stedenbouw & strategie

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht