Nieuws

Actief sturen op functiemenging en transformatie in Rotterdam

Actief sturen op functiemenging en transformatie in Rotterdam

Het mengen van wonen, werken en voorzieningen kan een antwoord zijn op de meerdere uitdagingen waar de gemeente Rotterdam voor staat, zoals de vraag naar woningen en de vraag naar passende bedrijfsruimten voor de Next Economy. Om goed te kunnen sturen gaat Bureau BUITEN een mengingsstrategie voor de gemeente opstellen met concrete instrumenten.

Gemeentelijke mengingsstrategie

In Rotterdam bestaan veel bedrijventerreinen, kantoren en andere gebieden die kunnen transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Om actief op functiemenging te kunnen sturen, heeft de gemeente Rotterdam behoefte aan een gemeentelijke ‘mengingsstrategie’ die inzicht geeft in vragen als:

  • Waar is functiemenging kansrijk en waar niet?
  • In welke mate en tot op welk schaalniveau (gebied, blok of zelfs gebouw) past functiemenging?
  • Welke instrumenten (planologisch, financieel) kan de gemeente inzetten om transformatie naar een gemengd milieu te stimuleren en hoe betrek je stakeholders?

Strategie met concrete instrumenten

Onze adviseurs gaan aan de hand van verschillende Rotterdamse ‘casusgebieden’ – zoals bedrijventerreinen, haventerreinen en kantoorlocaties – een strategie opstellen die op bovenstaande vragen een antwoord geeft. Hierbij houden we rekening met de ruimtelijke en economische ambities van de stad, passen we lessen toe van ervaringen elders in het land en beschrijven we concrete instrumenten die de gemeente kan inzetten om tot een gemengd woon-werkgebied te komen.

Meer informatie over functiemenging en transformatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Maarten Kruger via maarten.kruger@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht