Project- en procesmanagement

Veel ruimtelijke, economische en mobiliteitsprojecten zijn vaak complex en kennen veel stakeholders. Betrokken partijen moeten bij elkaar worden gebracht door verschillende belangen en wensen te verbinden. Dit vraagt om een langetermijnvisie, inlevingsvermogen en daadkracht. Wij ontzorgen u door structuur aan te brengen in langlopende processen, een goede tijdsplanning en een strak projectplan.

Opereren binnen complexe speelvelden

Onze adviseurs hebben de ervaring om binnen complexe speelvelden te opereren waar verschillende vraagstukken samenkomen. Schakelen tussen inhoud en proces is noodzakelijk om richting te geven, maar ook om in te spelen op een dynamische omgeving. Dagelijks werken onze adviseurs samen met verschillende overheden, ondernemers, kennisinstellingen, (maatschappelijk) organisaties en bewoners aan oplossingen om onze omgeving sterker, mooier en duurzamer te maken. Wij werken daarbij gestructureerd, zijn flexibel waar mogelijk en stevig waar het moet en hebben oog voor (bestuurlijke) verhoudingen en gevoeligheden.

Een gedragen plan

Een gedragen plan van aanpak, visie of strategie, dat is ons doel. Dit doen wij in onze werklocatieprojecten door niet over maar met ondernemers te zoeken naar werkbare oplossingen. In onze toeristisch-recreatieve projecten werken we toe naar gezamenlijke strategieën en uitvoeringsprogramma’s, waarbij het geregeld stuurmanskunst vergt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En binnen grootschalige mobiliteit- en energieprojecten bewaken wij de voortgang, zodat resultaten binnen een strak tijdspad kunnen worden opgeleverd. Inhoudelijke kennis van de materie vormt in al onze projecten de basis.

We starten daarom met een helder plan van aanpak waarin de verschillende stappen binnen een project worden omschreven: wat vindt wanneer plaats, wie neemt daaraan deel, wat moet het resultaat zijn? Continu bekijken we of dit plan moet worden bijgesteld en wat mogelijke risico’s zijn. Om partijen op een creatieve manier ‘aangehaakt’ te houden gebruiken wij een veelzijdig pallet aan instrumenten. Wij gebruiken kaarten, online enquêtes en stemrondes, nieuwe werkvormen en prikkelende bijeenkomsten bij voorkeur op inspirerende locaties, om partijen actief te betrekken.

Uit de praktijk

In ons brede scala aan ruimtelijk-economische projecten combineren wij procesvaardigheid met inhoud. Zo begeleiden wij de gemeenten op Voorne-Putten, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het Rijk bij de gezamenlijke afstemming om te komen tot maatregelen op de bereikbaarheid op en rond Voorne-Putten te verbeteren. Op Voorne-Putten begeleiden wij tevens de gemeenten bij de totstandkoming van een Regionale Energiestrategie (RES). In projecten met betrekking tot werklocaties verzorgen wij veelvuldig de afstemming tussen regio’s en met ondernemers, om te komen tot regionale afspraken over transformatie, programmering en/of verduurzaming van bedrijventerreinen. Daarnaast leveren wij ervaren EU-adviseurs die zorgen dat uw project soepel en conform de Europese richtlijnen wordt uitgevoerd.

Meer informatie over project- en procesmanagement?

Bekijk hieronder onze projecten, vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945. Bekijk ook eens onze pagina over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van projectmanagement voor Europese projecten.

Mobiliteit
Project

Bereikbaarheid corridor Alkmaar-Schiphol verbeteren

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht