Nieuws

Adriana over haar detachering bij de gemeente Nunspeet

“Ik vind het leuk om puzzelstukjes op de juiste plek te leggen en aan te vullen tot een mooi geheel”

Adriana over haar detachering bij de gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet was op zoek naar tijdelijke senior ondersteuning op het gebied van toerisme en recreatie door uitval van een collega. Adriana Stam vervult nu deze tijdelijke rol op de afdeling samenleving waar ze aan de slag is met twee interessante projecten: recreatiezonering Veluwe en de Regio Deal Veluwe.

Recreatiezonering Veluwe: bescherming van de natuur

De natuur op de Veluwe gaat snel achteruit en de provincie en het rijk hebben samen met gemeenten en andere grondeigenaren afspraken gemaakt om de natuur te herstellen. Dit doen ze onder meer door aan de randen van de Veluwe meer recreatie toe te staan en naar het midden toe de routes, paden en het aanbod te verminderen. Zo neemt de drukte af en de natuur kan daar herstellen. De ontvangstlocaties die gerealiseerd worden op de Veluwe, spelen een belangrijke rol bij het verleiden en geleiden van gasten aan deze bestemming. Meer informatie over de recreatiezonering op de Veluwe lees je hier >>

Adriana vertelt: “De recreatiezonering voor de Veluwe lag politiek erg gevoelig en ze wilden graag iemand die politiek sensitief is en zaken goed kan uitleggen, zodat de maatregelen met gevoel voor wat er leeft geïmplementeerd kunnen worden. Ik heb in kaart gebracht in welke mate die maatregelen Nunspeet betreffen en welke effecten die maatregelen hebben op de toegankelijkheid van de natuur in de gemeente Nunspeet. Het bleek dat bewoners en organisaties zeer betrokken zijn en met hen heb ik ook gesproken over de effecten. Met deze input heb ik voor de gemeente een zienswijze opgesteld tegen een aantal maatregelen en die voorbereid voor akkoord door het college en de raad.”

Regio Deal Veluwe

Om de maatregelen die in het kader van de recreatiezonering opgesteld zijn uit te voeren hebben lokale overheden, provincie en rijk een samenwerkingsovereenkomst opgesteld: de Regio Deal Veluwe. Gemeente Nunspeet zet daarbij in op diverse actielijnen, waaronder  bestemmingsmanagement en duurzame mobiliteit. Binnen de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied (de gemeente bereid op dit moment een enorme infrastructurele aanpassing voor), deed zich de kans voor om een ontvangstlocatie te realiseren: Poort van de Veluwe in Nunspeet. Voor de (mede)financiering van de uitvoering doet gemeente Nunspeet een aanvraag bij de Regio Deal Veluwe.

Adriana: “In de periode van september 2021 t/m januari 2022 stelde ik het Masterplan Poort van de Veluwe op waarin bestemmingsmanagement en duurzame mobiliteit centraal staan. Hoewel de tijd erg krap was is het een integraal plan geworden, waarmee bij de realisatie de doelen van rijk, provincie Gelderland, Veluwe op 1 en de gemeente mede behaald worden. Er zijn veel voorwaarden verbonden aan een aanvraag voor een Regio Deal. Je moet binnen bepaalde kaders werken, maar met enige creativiteit kun je het wel volledig benutten. Ik heb intern veel input opgehaald en extern bij ondernemers en organisaties. Zo heb ik de plannen verrijkt en realistischer gemaakt. Van de consulente van de Regio Deal heb ik veel informatie en tips gekregen en ik heb samengewerkt met collega’s. Met behulp van een landschapsarchitect is een structuurontwerp gemaakt, waardoor ook inzichtelijk is gemaakt hoe het eruit komt te zien.

Het Mastersplan is in februari vastgesteld door de gemeenteraad en op dit moment ben ik bezig met de uitwerking om de aanvraag voor subsidie in te dienen. Ook organiseren we een stakeholdersbijenkomst om bedrijven en omwonenden op/aan het huidige transferium te informeren. Daarnaast moet de aanbesteding voor de projectleider geregeld worden. Nog veel werk aan de winkel.”

Puzzelstukjes op de juiste plek leggen

“Het Masterplan is niet iets dat ik helemaal zelf bedacht heb, het moet zijn doel dienen, passen bij de omgeving en de stakeholders moeten er enthousiast van worden. Naast de input heb ik mijn kennis en ervaring vanuit andere opdrachten benut. Ik zie het als een losse stukjes die je op hun plek legt en vanuit je expertise aanvult, zodat het een aansprekend en haalbaar geheel wordt. Daar krijg ik energie van! De complimenten intern en extern waren dan ook een mooi cadeau.”

Adriana blijft tot december 2024 nog een aantal uur per week als procesbegeleider bij de gemeente Nunspeet betrokken bij de uitvoering.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Adriana Stam, e-mail adriana.stam@bureaubuiten.nl