Nieuws

Advies koers synergiepark InnoFase voor de gemeente Duiven

Advies koers synergiepark InnoFase voor de gemeente Duiven

Synergiepark InnoFase in de gemeente Duiven is een bedrijventerrein dat zich richt op de circulaire economie en de energie- en milieutechnologie sector. De gemeente Duiven wil graag nieuwe partijen aantrekken en faciliteren om zich op het terrein te vestigen. Ondanks de huidige inzet is het aantal partijen dat zich de laatste jaren op InnoFase heeft gevestigd achtergebleven bij de verwachting. Bureau BUITEN is gevraagd om de huidige activiteiten en de koers tegen het licht te houden en advies uit te brengen om de koers bij te stellen waar nodig.

Onderzoek en analyse
Onze adviseurs Jos van Heest, Rutger van Raalten en Joost Hagens hebben om de vraag van de gemeente te beantwoorden verschillende bronnen gebruikt. Bestaande documenten en promotiemateriaal van InnoFase zijn geanalyseerd en er is gekeken naar de (markt)ontwikkelingen in de circulaire economie. Ook is gesproken met bedrijven en organisaties die op InnoFase gevestigd zijn en met bedrijven die interesse hebben of hadden in vestiging op InnoFase. Tot slot is met experts uit de circulaire economie van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen van circulaire economie en zijn er best practices van andere bedrijventerreinen opgesteld.

Op basis van de genoemde bronnen zijn de huidige activiteiten op het gebied van synergie, grondprijzen, energieprijzen en financiering, regionale samenwerking en marketing en acquisitie beoordeeld en voorzien van adviezen. Met het advies heeft de gemeente Duiven goede aanknopingspunten om de huidige koers te verbeteren en de potentie van InnoFase te vergroten.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht