Interview

Bart van Rijkom over zijn detachering bij de gemeente Dronten

“Ik geef strategisch advies over de aan Lelystad Airport gerelateerde dossiers”

Bart van Rijkom: “Ik geef strategisch advies over de aan Lelystad Airport gerelateerde dossiers”

Adviseur Bart van Rijkom is voor vier uur per week gedetacheerd bij de gemeente Dronten en hij adviseert de gemeente over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. Wij vroegen hem wat hij precies doet en voor welke uitdagingen hij staat.

De opening van Lelystad Airport is al enkele keren en om uiteenlopende redenen uitgesteld. De richting waarop de nieuwe kabinetsformatie en het politieke debat bewegen, is bepalend voor de opening van de luchthaven. Lelystad Airport ligt niet in de gemeente Dronten, maar de gemeente wordt er wel na opening door geraakt. Vluchtroutes lopen over de gemeente, geluidsoverlast neemt toe, er komt extra stikstofuitstoot en er kan druk op de leefbaarheid ontstaan, maar in potentie ook regionale economische- en werkgelegenheidsgroei. Hoe blijft dit in balans?

Wat doe je precies bij de gemeente Dronten?

Bart: “Ik zet mij in voor het algemeen belang van de gemeente en die belangen zijn veelzijdig. Dat is onder andere het behoud van de leefbaarheid, die onder druk kan komen te staan door geluidsoverlast en (ultra)fijnstof. Tegelijkertijd biedt Lelystad Airport economische kansen voor de gemeente en de regio, die willen we zoveel als mogelijk benutten. Ik houd hiervoor de ontwikkelingen op Rijksniveau in de gaten, schrijf zienswijzen op Rijksbeleid en informeer en adviseer de wethouder hierover. Daarnaast onderhoud ik indien nodig contact met buurgemeenten en de provincie Flevoland”.

Hoe ben je bij de gemeente terecht gekomen?

“Ik heb door een detachering op het Schipholdossier waardevolle en specifieke kennis op het luchtvaartdossier opgedaan. Daarom ben ik benaderd door de gemeente Dronten. Ik heb eerder voor de gemeente Dronten gewerkt aan de Sociaal Economische Visie en aan een arbeidsmarktanalyse en heb hier goede contacten binnen de ambtelijke organisatie opgedaan. We zijn in gesprek gegaan en het was een match!”

Waar ben je trots op?

“Ik ben er trots op dat we  een duidelijke en genuanceerde inhoudelijke lijn hebben gedefinieerd waar de gemeenteraad (zowel politiek links als rechts) achter staat. Dat is om de leefbaarheid in de gemeente Dronten te waarborgen, en dus de overlast van vliegtuigen zoveel als mogelijk te beperken. Zo worden de inwoners in de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant niet geconfronteerd met de onevenredige (en deels onnodige) gevolgen van de opening van Lelystad Airport. Tegelijkertijd erkennen we de economische kansen die Lelystad Airport biedt; die kansen willen we verzilveren”.

Bart blijft de komende tijd de gemeente adviseren over het luchthavendossier en wij wensen hem veel succes bij deze boeiende opdracht.

Meer weten?

Wil je meer weten over de detacheringsopdracht van Bart of ben je op zoek naar tijdelijke capaciteit neem gerust contact op en mail Bart van Rijkom, bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl.

 

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht