Bedrijventerreinniveau: plan van aanpak

Bedrijventerreinniveau: plan van aanpak

Op lokaal niveau vertalen we de opgaven op gemeente- of terreinniveau naar een concreet, haalbaar plan van aanpak.

De rol van aanjager

Voor de totstandkoming van een uitvoerbaar plan van aanpak (en de uitvoering ervan) is de inzet van meerdere stakeholders nodig: ondernemers en eigenaren, overheden en andere betrokken partijen of belanghebbenden zoals natuurorganisaties of omwonenden. Dat is een complex, integraal, speelveld waar de inzet van een sterke drijvende kracht, een aanjager, voor nodig is.

De aanjager moet neutraal tussen overheid, ondernemer, eigenaar en andere stakeholders staan. De rol van de aanjager is:

  • Zorgen voor een vertaling van koersdocument en analyse naar mogelijke acties
  • Een plan van aanpak opstellen met de stakeholders
  • Is de verbinding tussen de stakeholders
  • Constateert hiaten in regelgeving op en ontwikkelt er oplossingen voor
  • De verbinding leggen tussen technische oplossingen, ondernemers, beleid en regelgeving
  • Zorgen voor draagvlak voor het plan van aanpak en de acties

Wilt u op gemeente- of terreinniveau aan de slag? Bent u op zoek naar een aanjager met een brede achtergrond en van die van wanten weet? We gaan graag met u het gesprek aan!

Voorbeelden uit de praktijk

Meer over lokaal uitgewerkte plannen leest u op de volgende pagina:

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miles Copping, e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Economie en werklocaties
Project

Verduurzaming bedrijventerrein Baskensburg in Vlissingen