Nieuws

Wat betekent de hittegolf voor bedrijventerreinen

Wat betekent de hittegolf voor bedrijventerreinen

Deze zomer is het warm in Nederland met weinig regen. Dit kunt u zien als de positieve kant van klimaatverandering. Een lekker zonnetje, wie kan daar nu tegen zijn? Er zitten echter ook een aantal negatieve kanten aan deze hitte, die steeds vaker voor gaan komen, als we kijken naar de klimaatscenario’s van het KNMI. Wat betekent de hitte nu voor bedrijventerreinen en waar moet u rekening mee houden?

Droogte

Een gevolg van de aanhoudende hitte is dat de ondergrond steeds droger wordt. Dit heeft een aantal gevolgen, zoals versnelde bodemdaling, funderingsschade en andere schade aan constructies door dalende grondwaterstanden. Ook kan schade ontstaan aan gebouwen en infra door het uitzetten van materialen, zoals metaal. Volgens het DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) is hittestress een onderschat probleem in Nederland. Uit een studie van Deltares blijkt dat hitte toeneemt in de stad bij droogte en dat droogte voor hogere maatschappelijke kosten zorgt dan wateroverlast. Dit komt vooral door funderingen die moeten worden hersteld. Ook op de werkvloer leidt langdurig aanhoudende hitte tot problemen: het veroorzaakt hoofdpijn, concentratieproblemen en vermoeidheid. Dit is niet goed voor de productiviteit.

Maatregelen

Maatregelen die u bijvoorbeeld kunt treffen om funderingen op bedrijventerreinen te beschermen of hittestress tegen te gaan kunnen inzichtelijk worden gemaakt in een duurzaamheidsscan. Met deze scan krijgt u inzicht in de kansen om uw bedrijventerrein toekomstbestendig en klimaatadaptief te maken. Er wordt naar de vier onderdelen van het DPRA (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) gekeken, namelijk wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Ook wordt het percentage verhard oppervlak in kaart gebracht, om te kijken of er voldoende waterbergende capaciteit is.

Duurzaamheidskansen

Wij hebben de mogelijkheid om naast de focus op klimaatadaptieve maatregelen ook een brede scan uit te voeren naar duurzaamheidskansen op het vlak van de circulaire economie, mobiliteit, openbare ruimte en vastgoed, energiebesparende maatregelen, ondernemersklimaat en inclusieve economie. Met de scan weet u precies welke maatregelen u kunt treffen om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Ook kunnen wij advies geven over kansen op (Europese) subsidie, zodat u – ook tijdens een hittegolf zoals nu – een plek heeft waar er veilig en prettig gewerkt wordt.

Interesse voor een duurzaamheidsscan?

Neem dan contact op met Rutger van Raalten, e-mailadres rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht