Nieuws

Contouren Rijksprogramma werklocaties zijn bekend!

Contouren Rijksprogramma werklocaties zijn bekend!

Het Rijk werkt aan een programma werklocaties. Dat is ook nodig, want werklocaties zoals kantorenparken en bedrijventerreinen zijn van uiterst economisch en maatschappelijk belang. Een sterk en concurrerend bedrijfsleven is nodig om het welvaartniveau te garanderen en om de transities waar we als maatschappij voor staan (circulair, energie, klimaat) te realiseren. Het is belangrijk dat bedrijven ruimtelijk gefaciliteerd worden, maar ruimte wordt schaarser en de druk neemt toe door verschillende ruimteclaims.

Verduurzaming

In het Nationaal Programma Werklocaties wordt prioriteit gegeven aan de verduurzaming van de grote industriële clusters (Noordzeekanaalgebied, Chemelot, Rotterdam-Moerdijk en de Eemshaven), ontwikkeling van de campussen die van nationaal belang zijn (dat zijn er 26), het vestigingsklimaat voor het MKB en aan de ontwikkeling van grootschalige bedrijfsvestigingen.

De contouren van de aanpak gaan langs vier lijnen:

  1. Balans in vraag en aanbod van werklocaties
  2. Clusters van bedrijven: industrie, campussen en grootschalige (logistieke) bedrijfsvestigingen
  3. Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen
  4. Bedrijventerreinen als katalysator van verduurzaming

In juli 2023 wordt de definitieve uitwerking van programma werklocaties gedeeld door het ministerie. De contouren van het programma werklocaties zijn hier te raadplegen.

Vernieuwing bestaande bedrijventerreinen

Wij zijn positief over de aandacht voor werklocaties. De verduurzaming van de industrieclusters – waar wij met de inzet van het Just Transition fund ook aan werken – en de campussen van nationaal belang zijn goede onderdelen wat ons betreft. We hopen vooral dat er meer aandacht komt voor vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen, zodat die daadwerkelijk intensiever worden benut en duurzamer worden. Ook zou het goed zijn als eventuele nieuwe bedrijventerreinen niet meer kavel voor kavel worden ‘uitgepond’, maar vanuit een beleggersoptiek in de markt worden gezet. Als het programma daar de ingrediënten voor gaat bevatten, dan wordt het meer dan een claim op extra ruimte. En dat is nodig, want die ruimte hebben we voor veel functies nodig!

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht