Europese subsidie

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Elektrisch rijden en laden, nieuwe energieopslag, drones, ITS, MaaS: de wijk van de toekomst staat voor tal van uitdagingen om de mobiliteitsontwikkelingen gezamenlijk, veilig en sociaal in te passen. In Europese programma’s kunt u samen optrekken en leren van andere Europese steden en innovatie oplossingen testen. 

Programma Interreg North-West Europe
Het programma Interreg North-West Europe (NWE) heeft als één van de specifieke doelstellingen het bevorderen van de implementatie van transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen. Projecten onder deze doelstelling dragen bij aan het terugdringen van de de uitstoot van broeikasgassen in NWE terug te dringen en de transitie naar een koolstofarme economie.

Aanvraag indienen
Interreg NWE: 22 november 2018 deadline call 8. 1e stap aanvraag.

Wat kan Bureau BUITEN voor u betekenen?

  • Uitvoeren subsidiescan in aansluiting op uw projectidee of programma’s.
  • Schrijven van EU-subsidieaanvragen.
  • Adviseren over EU-subsidieaanvragen (second opinion).
  • Projectmanagement van EU-projecten.
  • Opstellen projectbudgetten en advies financiële uitvoering.

Meer weten of advies over deze Europese subsidie?
Neem contact op met Emma Klever, e-mailadres emma.klever@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht