Nieuws

Eén op de vijf bedrijventerreinen is niet goed bereikbaar met het ov

Eén op de vijf bedrijventerreinen is niet goed bereikbaar met het ov

Bureau BUITEN werkt aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Een goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer, is daar een belangrijk onderdeel van. Reizen met het ov is een duurzamer alternatief voor de auto. Maar hoe staat het eigenlijk met de ov-bereikbaarheid van bedrijventerreinen? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een ov-bereikbaarheidsindex ontwikkeld voor alle bedrijventerreinen in Nederland. Dit artikel laat zien welke bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn met het ov en welke juist niet.

Ov-bereikbaarheidsindex bedrijventerreinen

Met de ov-bereikbaarheidsindex kan je op een interactieve kaart in één oogopslag zien hoe een bedrijventerrein bereikbaar is met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid is uitgerekend op basis van verschillende factoren waaronder het type vervoersmiddel, aantal ov-lijnen, aantal haltes en de frequentie. De vervoersmiddelen waarnaar gekeken is, zijn de bus, tram, metro, boot en trein. De score loopt van 0 (helemaal niet bereikbaar) tot 100 (de score van het bedrijventerrein dat het best bereikbaar is met het ov in Nederland).

Met de interactieve ov-bereikbaarheidsindex kunt u:

  • In één oogopslag de ov-bereikbaarheid van alle bedrijventerreinen in Nederland zien.
  • De ov-bereikbaarheid van individuele bedrijventerreinen bekijken.
  • De gemiddelde ov-bereikbaarheid vergelijken tussen provincies.
  • Als vervolgonderzoek ook relaties leggen met andere ruimtelijke-economische thema’s, zoals werkgelegenheid.

7% van de bedrijventerreinen niet bereikbaar met het ov

Ongeveer 20% van de bedrijventerreinen in Nederland zijn zeer slecht (12%) of helemaal niet (7%) bereikbaar met het openbaar vervoer. In absolute waarden zijn dit maar liefst 766 bedrijventerreinen. 20% van de bedrijventerreinen zijn daarentegen zeer goed bereikbaar. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen we concluderen dat bedrijventerreinen in de buurt van grotere steden over het algemeen beter bereikbaar zijn. Dat is logisch als men kijkt naar het aanbod van het openbaar vervoer, die over het algemeen veel hoger is in de stad als daarbuiten.

De gemiddelde ov-bereikbaarheidsscore van de bedrijventerreinen is ongeveer 49. De provincie Zeeland heeft de slechtst ov-bereikbare bedrijventerreinen, met een gemiddelde score van 32. In deze provincie kunnen 48 bedrijventerreinen dan ook niet bereikt worden met het ov, ook in absolute waarden het hoogste getal van alle provincies. De provincie Zuid-Holland heeft de beste ov-bereikbare bedrijventerreinen, met een gemiddelde score van ongeveer 61. De gemiddelde scores van de overige provincies kunt u raadplegen op het dashboard.

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek

In het vervolg van dit onderzoek zou men kunnen kijken naar de relatie tussen bereikbaarheid en werkgelegenheid. Hoeveel banen zijn er slecht bereikbaar met het openbaar vervoer? En hoeveel stageplekken zitten daar tussen? Slecht bereikbare bedrijven, en in het bijzonder bedrijventerreinen met veel werknemers, kunnen hun concurrentiepositie versterken door in te zetten op betere ov-bereikbaarheid. Hierdoor wordt de locatie aantrekkelijker voor zowel werknemers als andere bedrijven, wat ook de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein vergroot.

Kennisdossier toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bureau BUITEN werkt aan toekomstbestendige bedrijventerreinen aan de hand van de pijlers duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaaleconomisch. In ons kennisdossier kunt u lezen hoe wij ons inzetten voor werklocaties van de toekomst.

Wilt u meer informatie over een specifieke provincie, gemeente of bedrijventerrein? Neem contact op met Rutger van Raalten via rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl of 030-2318945.

Dashboard