Nieuws

Nieuw: interactieve kaart met EU-programma's

Nieuw: interactieve kaart met EU-programma's

Op zoek naar financieringskansen die een bijdrage leveren aan een innovatiever, groener en meer verbonden Europa? Deze nieuwe interactieve kaart geeft een overzicht van de verschillende EU-programma’s waar Bureau BUITEN geregeld aan werkt. Aan de hand van de kaartlagen zie je of de gemeente, regio of provincie binnen een bepaald programmagebied valt.

Hoe werkt de kaart?

Klik op de >> (linksboven) om de legenda te openen en een programma te selecteren (let op: het kan de eerste keer even duren, voordat de kaartlagen verschijnen wanneer je deze aanklikt). Zo zie je of de gemeente of regio binnen het programmagebied valt. Wil je meer weten over het geselecteerde programma? Klik dan binnen het programmagebied en dan verschijnt er een link naar de factsheet met meer informatie over het EU-programma.

Programma’s voor het hele EU grondgebied

EU-programma’s zijn onder te verdelen in nationale, grensoverschrijdende en EU-brede programma’s. De eerste twee hebben een specifiek programmagebied en staan op de kaart aangegeven. Binnen de vier regionale EFRO-programma’s kunnen Nederlandse organisaties projecten indienen die inzetten op een ‘groener’ en ‘slimmer’ Europa. De grensoverschrijdende Interreg programma’s hebben als doel om de samenwerking tussen Europese regio’s op een innovatieve manier te bevorderen. Dit kan innovatie zijn op zowel technisch als sociaal/maatschappelijk gebied.

Thematische programma’s die voor het hele EU grondgebied toegankelijk zijn, en waar wij regelmatig aan werken, zijn:

  • LIFE
  • European Urban Initiative (EUI)
  • Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)
  • Horizon Europe
  • Interreg Europe

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op onze EU pagina of neem contact op met Nanne van der Struijs , e-mailadres nanne.vanderstruijs@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.