nieuws

Gemeente Epe ontwikkelt circulair, energiepositief en klimaatadaptief bedrijventerrein Eekterveld IV

Gemeente Epe ontwikkelt circulair, energiepositief en klimaatadaptief bedrijventerrein Eekterveld IV

Het bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen wordt uitgebreid met een nieuw deel: Eekterveld IV. Dit wordt een relatief kleinschalig bedrijventerrein met kleine en middelgrote kavels. Zo voorziet de gemeente Epe de komende jaren in de ruimtebehoefte vanuit het lokale MKB. Bijzonder is de hoge duurzaamheidsambitie van het terrein. Om dit handen en voeten te geven, heeft de gemeente Epe Bureau BUITEN gevraagd om, in samenspraak met de gemeente en de ondernemers van het bestaande bedrijventerrein Eekterveld, een effectief en ambitieus duurzaamheidsplan voor Eekterveld IV vorm te geven.

Ambitie en uitgangspunten aan de hand van scenario’s

Om een duurzaamheidsplan te kunnen uitwerken is het belangrijk om vooraf de verduurzamingsambitie en opgave duidelijk af te bakenen. Daarom legden we de gemeente  drie (in ambitie oplopende) scenario’s voor met bijbehorende uitgangspunten. Na vaststelling van de uitgangspunten zijn de scenario’s op hoofdlijnen verder uitgewerkt op verschillende thema’s (klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit, etc.) met drie toepassingsgebieden. Een zo’n duurzaam mogelijk bedrijventerrein, bevat maatregelen op drie niveaus:

  • De openbare ruimte op de bedrijventerreinen
  • De gebouwde omgeving op de kavels
  • De bedrijfsprocessen in de bedrijfsvoering van de gevestigde bedrijven 

Per toepassingsgebied, thema en scenario is er een set maatregelen uitgewerkt op basis van onze database met 80+ verduurzamingsmaatregelen en maatwerkmaatregelen. Voorbeelden zijn uiteraard het aanbrengen van zonnepanelen op daken, gevels en carports, het toepassen van automatisch dempende LED-verlichting, demontabel bouwen en het aanbrengen van nestkasten voor lokale soorten. Voor de drie scenario’s is er een inschatting gemaakt van het milieueffect en de (meer)kosten van het totaalpakket aan maatregelen. Samen met de gemeente en de ondernemersvereniging van het bestaande bedrijventerrein, is er een keuze gemaakt voor een scenario. Het standpunt van de gemeente bij deze keuze is het inzetten op zo veel mogelijk milieuwinst tegenover realistische (meer)kosten.

“Inzet gemeente: zo veel mogelijk milieuwinst tegenover realistische (meer)kosten.”

Duurzaamheidsplan Eekterveld IV

Na vaststelling van het duurzaamheidsscenario is het scenario uitgewerkt in een duurzaamheidsplan. Het plan gaat in op de praktische toepassing van de maatregelen. Het advies aan de gemeente is om een aantal maatregelen verplicht te stellen via de koopovereenkomst en een aantal maatregelen te stimuleren door bijvoorbeeld een korting op de aankoopprijs te geven bij realisatie van de maatregelen. Immers, omdat de situatie per bedrijf, pand en kavel kan verschillen, kan niet iedere maatregel verplicht worden gesteld. Het plaatsen van zonnepanelen op de gevel en carports met zonnepanelen is bijvoorbeeld alleen zinvol bij voldoende lichtinval op de kavel. Met ambitieuze ambities en door de juiste maatregelen te verplichten en of stimuleren is het mogelijk om ook op een klein bedrijventerrein als Eekterveld IV veel milieuwinst te behalen.

“Ook op een klein bedrijventerrein is veel milieuwinst te behalen.”

De verwachting is dat in 2022 het bestemmingsplan voor Eekterveld IV wordt vastgesteld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het duurzaamheidsplan voor bedrijventerrein Eekterveld IV? Of bent u benieuwd hoe wij uw bedrijventerrein, gemeente of regio kunnen helpen bij het verduurzamen? Neem dan contact op met Ruben Schepens via ruben.schepens@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht