Nieuws

Gemeente Langedijk aan de slag met nieuwe economische visie

Bureau BUITEN en de gemeente Langedijk gaan samen een nieuwe economische visie ontwikkelen voor de periode 2019-2029. Aan de visie, die in nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven en de gemeente tot stand zal komen, wordt een concreet uitvoeringsprogramma gekoppeld.

Wethouder EZ Jasper Nieuwenhuizen van de gemeente Langedijk: “De economie is de afgelopen zeven jaar sterk gewijzigd en daar moeten we op inspelen. De veranderde economische omstandigheden stellen alle partijen voor nieuwe uitdagingen.”

Aanleiding nieuwe visie: economische groei, duurzaamheid en circulaire economie

Vorig jaar zijn gemeente en ondernemers van Langedijk samen tot de conclusie gekomen dat de oude economische visie uit 2011 aan vernieuwing toe is. Nieuwenhuizen: “De economische groei neemt weer toe, het belang van duurzaamheid en de circulaire economie wordt steeds groter en de arbeidsmarkt is sterk gewijzigd. Zo zijn er veel meer zzp’ers dan voorheen. Ook willen we meer aandacht geven aan recreatie en toerisme als economische trekker. We gaan daarom een economische visie opstellen, waaruit duidelijke speerpunten naar voren komen. Het moet voor iedereen zichtbaar zijn welke doelen we nastreven en met welke concrete acties we die kunnen realiseren.”

Compacte aanpak met lokale ondernemers

Begin dit jaar heeft de gemeente een aanbestedingsprocedure gehouden met vier bureaus. Bureau BUITEN is geselecteerd, onder meer vanwege haar compacte aanpak met lokale ondernemers en haar brede ervaring met soortgelijke trajecten.

Adviseurs Joost Hagens, Maarten Kruger en Wouter Maat gaan de komende periode aan de slag met de visie. Zo stellen zij een economische SWOT-analyse voor de gemeente op, gaan zij ondernemers in Langedijk interviewen en organiseren zij twee interactieve werksessie met ondernemers en een bustour. Ook wordt de lokale politiek betrokken om zo een gezamenlijke visie neer te zetten die breed gedragen wordt.

Bron en foto: Gemeente Langedijk

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht