Nieuws

Actiepunten voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Plan van aanpak met 9 actiepunten voor de gemeente Stichtse Vecht

Actiepunten voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815. De linie is 85 kilometer lang en bestaat uit onder andere zes vestingen en 47 forten. Ook bevat het linielandschap belangrijke historische waterlopen en honderden kleinere historische water- en landschapselementen die onderdeel uitmaken van het strategisch landschap met een uniek watermanagementsysteem. Bureau BUITEN heeft voor de gemeente Stichtse Vecht een plan van aanpak opgesteld met als doel de ambities van de linie te realiseren.

Nominatie Werelderfgoedlijst en economische kansen

De gemeente wil de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterken in het kader van de nominatie voor de UNESCO Werelderfgoedlijst, die interessante ruimtelijke en economische kansen met zich meebrengt. Om de kansen te verzilveren, ondertekende de gemeente Stichtse Vecht op 15 november 2017 het “Pact van Ruigenhoek” samen met andere gemeenten, de provincie en terreinbeheerders. Hierin zijn de gezamenlijke ambities vastgesteld op het gebied van water, bescherming, recreatieve benutting en duurzaam gebruik.

Plan van aanpak met actiepunten

De UNESCO‐nominatie en het Pact van Ruigenhoek vragen om een aanpak waarmee de bescherming, de benutting en het uitdragen van de linie zijn geborgd. De gemeente Stichtse Vecht heeft Bureau BUITEN gevraagd om hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

Onze adviseurs Daniek Nijland en Lieke van der Westen maakten een analyse van de huidige beleidsmatige en organisatorische inbedding van de Waterlinie in de gemeente Stichtse Vecht en stelden aan de hand hiervan een kort en bondig plan van aanpak op met 9 concrete actiepunten. Ook deden ze een voorstel voor prioritering van deze acties. De gemeente kan hiermee direct aan de slag.

Behalve deskresearch van het provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid, bestond de onderzoeksaanpak uit werksessies met (beleids)medewerkers van verschillende beleidsvelden en interviews met belangrijke externe initiatiefnemers.

Fotograaf: Stichting Aquarius

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht