Nieuws

Gemeenten op weg naar zero emissie zones voor stadslogistiek in 2025

Gemeenten op weg naar zero emissie zones voor stadslogistiek in 2025

Stadslogistiek zorgt ervoor dat internetbestellingen thuis worden afgeleverd, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben en dat de horeca wordt bevoorraad. Toenemende verstedelijking en het Klimaatakkoord stellen nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteit. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van stadslogistiek. Gericht op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies. Hoe kun je als gemeente deze veranderende vraag goed en tijdig organiseren en faciliteren?

SPES ondersteunt gemeenten bij invoering zero emissie zones

Het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) is ontstaan vanuit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) en is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De doelstelling in het Klimaatakkoord is dat 30 tot 40 grotere gemeenten in 2025 een middelgrote zero emissie zone voor stadslogistiek hebben ingevoerd. Deze zones moeten leiden tot 1 Megaton ton CO2-reductie. SPES ondersteunt gemeenten bij deze invoering.

Hoe kan SPES uw gemeente helpen?

SPES biedt gemeenten financiële ondersteuning bij het indienen van plannen voor de invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek. Ook beschikt SPES over een pool aan deskundigen op het gebied van logistiek, zero emissie technieken, juridische dienstverlening, procesondersteuning en onderzoek. Binnen het project werken gemeenten samen toe naar de zero emissie zones in hun steden en leren ze met én van elkaar.

Bureau BUITEN werkt in dit project samen met specialisten van CE Delft (stadslogistiek) en Dietz (communicatie), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onze voornaamste rol in het project is het informeren, betrekken en activeren van gemeenten door het organiseren van diverse workshops en bijeenkomsten. Hiermee kunnen de gemeenten vervolgens concreet aan de slag met het creëren van een zero emissie zone.

Themasessies

In september organiseerde het Samenwerkingsproject Exportpool Stadslogistiek (SPES) verschillende themasessies over zero emissie stadslogistiek. Meer dan 30 gemeenten en 25 overige geïnteresseerden (provincies, ministerie , bedrijfsleven en brancheorganisaties) namen deel aan de bijeenkomst. Zij werden bijgepraat over de doelen uit het Klimaatakkoord en konden zich verdiepen in thema’s als laadinfrastructuur, het betrekken van bedrijfsleven en de bestuurlijke verankering van zero emissie stadslogistiek én maakten volop gebruik van de netwerkmogelijkheden.

Wilt u weten wat SPES voor uw gemeente kan betekenen?

Kijk dan op de SPES-webpagina of neem contact op met Rutger van Raalten, e-mailadres rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht