Nieuws

Goedgekeurde aanvraag Erfgoed Deal voor Kazernekwartier Venlo

Goedgekeurde aanvraag Erfgoed Deal voor Kazernekwartier Venlo

Het Kazernekwartier in Venlo krijgt een uitkering van de Erfgoed Deal van € 795.000. Uit de ruim 40 projecten zijn er landelijk 6 projecten door de selectie gekomen. Dit zijn allemaal voorbeelden van erfgoedinclusieve projecten die tot de verbeelding spreken. Het Kazernekwartier is een verbindende en levendige stadswijk waar erfgoed centraal staat en beleefbaar gemaakt wordt.

De adviseurs van Bureau BUITEN hebben op korte termijn de gemeente snel en adequaat geholpen met het indienen van de succesvolle aanvraag voor de Erfgoed Deal. De aanvraag bestond uit drie belangrijke stappen; het insturen van het intakeformulier met een korte projectomschrijving, het indienen van de aanvraag en het verzorgen van een pitch en een locatiebezoek.

Adviseur Barbara Waltmans: “Het was interessant om dit proces voor de gemeente te begeleiden. Samen met alle betrokken partijen hebben we in korte tijd de juiste informatie opgehaald om een krachtig voorstel in te dienen. En met een mooi eindresultaat als gevolg.”

Kazernekwartier Venlo

Het project Kazernekwartier Venlo gaat over de herontwikkeling van een voormalig fort- en kazerneterrein dicht bij de binnenstad van Venlo tot een gemengd stedelijk woongebied. Het gebied kent een hoge cultuurhistorische waarde als gevolg van de aanwezigheid van rijks- en gemeentelijke monumenten die richtinggevend zijn voor de herontwikkeling van het gebied. Benutten van het aanwezige erfgoed is daarbij het uitgangspunt door het zichtbaar en beleefbaar te maken. Het project draagt daarnaast in belangrijke mate bij aan de invulling van de lokale en regionale behoefte aan stedelijk wonen voor de komende jaren.

Voorzitter van de Erfgoed Deal Mirjam Wulfse: “Het Kazernekwartier is een voorbeeld waar erfgoed aan de voorkant al een verbindende rol speelt. En zo ook bijdraagt aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. De rol van archeologie en erfgoed zijn sturend bij dit woningbouwproject. Venlo mag met recht trots zijn op het Kazernekwartier.”

Over de Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is een onafhankelijk programma van het Rijk. De Erfgoed Deal ondersteunt grote ruimtelijke opgaven waarbij behoud en gebruik van erfgoed centraal staat. De Erfgoed Deal prijst het Kazernekwartier Venlo omdat erfgoed bij iedere keuze centraal wordt gesteld. Hierdoor ontstaat in de toekomst een toegankelijke, unieke en kwalitatieve woonomgeving voor diverse doelgroepen. Naast een erfgoedinclusieve openbare ruimte is ook nagedacht over een toekomstbestendig mobiliteitsconcept dat maximaal inzet op elektrisch deelvervoer en het beleefbaar houden van de erfgoedwaarden.

Meer informatie

Neem gerust contact op met Barbara Waltmans, e-mailadres barbara.waltmans@bureaubuiten.nl