Onderzoek en advies

Grip op data met GIS

Wilt u inzicht krijgen in data en deze vertalen naar relevante informatie?

Grip op data met GIS

Met GIS (Geografisch Informatie Systeem) verzamelen, analyseren en presenteren we geografische gegevens. Zo kunnen we ruimtelijke informatie visualiseren en begrijpen, zodat organisaties beter onderbouwde besluiten nemen.

GIS kennis en expertise

Het GIS-team zet haar expertise graag in voor:

  • Kaartproductie: Kaarten bieden een visuele representatie van gegevens, waardoor complexe informatie gemakkelijker te begrijpen is. Dit is vooral handig bij het communiceren van ruimtelijke informatie aan verschillende stakeholders.
  • Ruimtelijke analyse: Met het uitvoeren van analyses op geografische gegevens identificeren we ruimtelijke patronen en relaties.
  • Ruimtelijke modellering: Het ontwikkelen van modellen om te voorspellen hoe veranderingen in het landschap of de omgeving van invloed zijn op verschillende aspecten, zoals het aantal bezoekers van een recreatiegebied.
  • Ontwikkelen van dashboards: Gebruikers kunnen met GIS-dashboards interacteren door te filteren, te selecteren en in te zoomen op specifieke gegevenslagen en locaties. Hierdoor verkrijgen gebruikers diepgaande analyses en inzichten. GIS-dashboards kunnen gegevens uit verschillende bronnen integreren en combineren om uitgebreide analyses uit te voeren en verbanden te ontdekken tussen verschillende aspecten van ruimtelijke informatie.
  • Ontwikkelen van storymaps: Een storymap is een krachtige manier om een verhaal te vertellen met kaarten, afbeeldingen, tekst en multimedia-inhoud. Het combineert cartografie en verhalende elementen om complexe informatie op een boeiende en begrijpelijke manier te presenteren. In essentie is een storymap een interactieve, webgebaseerde applicatie, waarmee gebruikers door een reeks kaarten, afbeeldingen en tekst kunnen navigeren om een verhaal te ervaren.

GIS in de praktijk

Ruimtescan VTE Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft Bureau BUITEN gevraagd de ruimtelijke dimensie van de vrijetijdssector in beeld te brengen. Voor het onderzoek modelleerden wij de (toekomstige) ruimtelijke vraag en het aanbod van recreatieplaatsen. Ook brachten we het huidige toeristische en recreatieve aanbod in beeld. Daaronder vallen onder meer vestigingen van dagrecreatie en verblijfsrecreatie, cultuurhistorie, natuurgebieden en recreatieve routes. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een aantrekkelijk vormgegeven Storymap waarin ook de kaarten zijn ontsloten. Klik hier om de Storymap te bekijken.

Locatiescan nieuwe bedrijventerreinen

We hebben verschillende gemeenten geholpen met de zoektocht naar een mogelijk geschikte locatie voor nieuwe bedrijventerreinen. In onze aanpak maakten we gebruik van kaartlagen met ruimtescheppende voorwaarden voor een nieuw bedrijventerreinen (bijvoorbeeld op gebied van bereikbaarheid) en kaartlagen die gebieden juist uitsluiten (o.a. beschermde natuurgebieden en waterwingebieden). Door de lagen over elkaar heen te leggen kwamen we tot kansrijke zoekgebieden. Een nadere (GIS)-analyse per zoekgebied geeft uitsluitsel over de meest geschikte locatie.

Monitoring toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bureau BUITEN ontwikkelde een methodiek waarmee op basis van grotendeels openbare GIS-data de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in beeld worden gebracht. Voor de ruimtelijke analyse maken we onder meer gebruik van IBIS, LISA (vestigingenregister) en BAG en overige databronnen zoals de Klimaateffectatlas. De resultaten verwerken we in een online dashboard, waarmee de gebruiker per terrein kan inzien op welke thema’s en onderwerpen het terrein goed/slecht scoort. Lees hier meer over toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Ook grip op data?

Het GIS team van Bureau BUITEN combineert GIS-expertise met inhoudelijke specialistische kennis op de thema’s economie en werklocaties, mobiliteit, toerisme en recreatie, erfgoed en energie en duurzame omgeving. Ook grip op uw data? Neem gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar Miles Copping, miles.copping@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht