Nieuws

In gesprek met Emma over het programma Democratie in Actie

Emma Klever over haar detachering bij de VNG: “Het was erg interessant om te werken aan democratische vernieuwingsprojecten”

In gesprek met Emma over het programma Democratie in Actie

Onze adviseur Emma Klever was de afgelopen twee jaar gedetacheerd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze heeft daar meegewerkt aan het programma Democratie in Actie, wat een samenwerking is tussen de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken met als doel het versterken en vernieuwen van lokale democratie in Nederland. Wij vroegen aan Emma hoe ze het werken aan dit programma heeft ervaren.

Leertrajecten rond lokale democratische vernieuwing

Democratie in Actie is een programma ‘van, voor en door gemeenten’ en biedt op allerlei verschillende thema’s informatie, uitwisseling en ondersteuning aan. Emma heeft meegewerkt aan het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke leertrajecten, waar gemeenten rond specifieke democratische vernieuwingsprojecten samen hebben geleerd, hun ervaringen hebben uitgewisseld en hun eigen plannen verder hebben ontwikkeld.

“De leertrajecten vonden plaats rond verschillende thema’s, waaronder bijvoorbeeld democratisch begroten: het samen met bewoners opstellen van een deel van de lokale begroting en de vormen en keuzes die hier in mogelijk zijn. Ook over democratische spelregels werd door een groep gemeenten nagedacht en geëxperimenteerd: hoe kun je burgerparticipatie vormgeven in relatie tot de kwaliteit van het democratisch proces en de rol van de raad? Daarnaast werden ook over kernen- of wijkdemocratie ervaringen uitgewisseld, uiteraard vanuit het democratisch perspectief, maar oók over de uitdagingen die dit voor de gemeentelijke organisatie oproept, vertelt Emma.”

Inspireren, leren en reflecteren

“Inspireren, experimenteren, leren van andere initiatieven en reflecteren op de democratische waarden zijn allemaal van belang bij democratische vernieuwing op lokaal niveau. Naast ondersteuning op het gebied van project- en procesmanagement heb ik ook meegewerkt aan reflectie, door evaluaties uit te voeren van de verschillende leertrajecten die de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden. Mijn betrokkenheid bij de uitvoering van het programma én de reflectie hierop heb ik als erg waardevol ervaren. Ik heb veel geleerd over het samenspel op lokaal niveau en gezien hoeveel interessante initiatieven er al in Nederland zijn. Juist door uitwisseling tussen deze initiatieven kunnen er stappen gezet worden – iets wat overigens ook grensoverschrijdend heel interessant zou kunnen zijn.”

Naast de genoemde leertrajecten biedt het Democratie in Actie programma nog veel bredere ondersteuning en expertise, bijvoorbeeld rond digitale democratie, het uitdaagrecht, organisatieontwikkeling en raadsakkoorden. Uiteraard staat online participatie momenteel in de spotlight. Meer informatie is te vinden op deze website of bekijk onderstaande video.

Meer weten over onze bijdrage aan dit programma?

Neem contact op met Emma Klever, e-mailadres emma.klever@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht