Jane van Kampen-Zoutendijk: “De adviseurs weten waar de gemeente behoefte aan heeft”

Bureau BUITEN werkt al geruime tijd samen met de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, van bestuurlijke advisering op het Schipholdossier tot de herijking van het economisch en toeristisch-recreatief beleid voor Aalsmeer. Wij gingen in gesprek met Jane van Kampen-Zoutendijk, Teamleider Economie & Duurzaamheid voor beide gemeenten – die ambtelijk samenwerken – over de samenwerking met Bureau Buiten.

Hoe ben je in contact gekomen met Bureau BUITEN?

“Ik ken Bureau BUITEN nu al een aantal jaren. 3,5 jaar geleden ben ik bij de gemeente gestart als Teamleider Economische Zaken, wat nu Economie & Duurzaamheid heet. Het eerste contact met Bureau BUITEN was bij de samenwerking met de Amstelland-Meerlanden Regio. Eerst maakte de AM regio deel uit van de Stadsregio Amsterdam. Vanaf 2017 is de regio opgeschaald naar de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om de aanhaking vanuit de AM gemeenten goed te organiseren, is een team van vier regiosecretarissen opgericht. Voor het thema economie heeft oud-medewerker Maarten Kruisselbrink van Bureau BUITEN de rol van kwartiermaker vervuld. Hieruit is vervolgens de functie regiosecretaris economie & ruimte ontstaan. Tevens heeft Maarten, in nauwe samenwerking met de zes gemeenten, de economische agenda Amstelland-Meerlanden opgesteld.”

Meteen een klik

“Vorig jaar heb ik zelf een project geïnitieerd, waarbij Bureau BUITEN is geselecteerd als samenwerkingspartner. We hebben toen een herijking en een samenvoeging van de Economische Agenda en de Recreatie en Toerisme Agenda gerealiseerd met een bijbehorend uitvoeringsprogramma voor 2020-2022.

Met Bureau BUITEN was er meteen een klik, omdat de adviseurs goed weten waar de behoefte ligt. De samenwerking verloopt prettig met Maarten Kruger en Bart van Rijkom, er is een persoonlijke aanpak en er wordt maatwerk geleverd. Ook als er aanpassingen nodig zijn wordt dit meteen constructief opgepakt.”

Samenwerken in coronatijden

“In de coronatijd ontstonden er verschillende vraagstukken, zoals: Wat is de rol van de Rijksoverheid en de gemeenten, wat zijn de gevolgen voor bedrijven, welke sectoren moeten direct ondersteund worden en wat zijn de economische effecten op korte en langere termijn?

Samen met de adviseurs van Bureau BUITEN hebben we de uitvoeringsagenda voor 2022 opnieuw onder de loep genomen en geconcludeerd dat er een versnelde inzet nodig is op de verduurzaming van de economie en de overgang naar de circulaire economie, onder andere in het sierteeltcluster.

De komende periode gaan we samenwerken aan een integrale gebiedsvisie voor de Westeinderplassen, die richting geeft aan de toekomst van het gebied. Een duidelijke koers helpt de gemeente om keuzes te maken en intern en extern te adviseren over projecten en initiatieven in het gebied. Daarnaast dient de gebiedsvisie als input voor de Omgevingsvisie.

Eind september was het startmoment, waarbij er verschillende disciplines van de gemeente betrokken zijn; van recreatie en toerisme, mobiliteit, ruimtelijke ordening tot duurzaamheid. We hebben toen coronaproof het gebied verkend.”

Mijlpaal

Het 20-jarig bestaan van Bureau BUITEN is een mooie mijlpaal. Als je 20 jaar bestaat dan heb je je bewezen. De adviseurs die wij binnen de gemeente hebben ingezet excelleren in hun persoonlijke aanpak en zijn goed in staat zich te verplaatsen in wat de opdrachtgever precies nodig heeft. Dat gaat zeker voor meer succesvolle jaren zorgen.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht