Inzicht in vrijetijdsgedrag met de Leefstijlvinder

Inzicht in vrijetijdsgedrag met de Leefstijlvinder

Waar hebben mensen in hun vrije tijd en vakantie behoefte aan? Is dat rust en regelmaat of juist drukte en sensatie? De Leefstijlvinder geeft inzicht in verschillende vrijetijdswensen van de doelgroep. Leefstijlen gaan een stap verder dan de traditionele indeling van doelgroepen gebaseerd op demografische kenmerken zoals leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling. De zeven leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben en hoe ze van elkaar verschillen.

Leefstijlen in kaart brengen

Onze adviseurs gebruiken de Leefstijlvinder voor verschillende vraagstukken en advies. Zo brengen we voor toekomstvisies de vrijetijdsbehoeften van de inwoners in kaart, maken we bezoekersprofielen of geven we advies over aanbodontwikkeling voor een bepaalde doelgroep. We helpen u graag bij deze vraagstukken!

Onze aanpak

  • Wij brengen de leefstijlen van de bewoners van uw regio, provincie, gemeente, stad en/of dorp in beeld, om zo beter inzicht te krijgen in hun vrijetijdswensen- en behoeften.
  • We analyseren het huidige toeristisch-recreatieve aanbod in uw gebied en maken inzichtelijk voor welke doelgroep het aanbod aantrekkelijk is.
  • Wij maken inzichtelijk of de vraag (vanuit inwoners en bezoekers) aansluit bij het toeristisch-recreatieve aanbod in uw regio, provincie, gemeente, stad en/of dorp en geven advies over hoe vraag en aanbod beter op elkaar kunnen sluiten.
  • Met behulp van de leefstijlen maken wij voor uw regio, provincie, gemeente, stad en/of dorp een bezoekersprofiel, die gebruikt kan worden voor onder andere marketing en promotie van het gebied.

Benieuwd naar wat we kunnen betekenen?

Neem contact op met Romy Beudeker-Beemsterboer, via romy.beemsterboer@bureaubuiten.nl of klik voor meer informatie op één van onze projecten. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

En wilt u weten welke leefstijl bij u hoort? Doe hier de test.

Bureau BUITEN is sinds 2018 gecertificeerd partner en gespecialiseerd in het werken met de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd.