Michel de Knegt: “Bij Bureau BUITEN weten ze hoe de hazen lopen.”

In de afgelopen jaren hebben verschillende studies aangetoond dat de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de haven van Rotterdam nu en in de toekomst onder druk staat. Oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren zijn hard nodig. Wij interviewden strategisch adviseur Verkeer & Vervoer Michel de Knegt van de gemeente Nissewaard over deze bereikbaarheidsopgave én onze samenwerking.

Hoe is de samenwerking ontstaan?

“Eind 2017 zijn in de uitkomsten van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag een aantal bereikbaarheidsopgaven voor Voorne-Putten en het havengebied naar voren gekomen. In april 2018 is er gestart met de Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam, onder opdrachtgeverschap van de vier gemeenten op Voorne-Putten, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Havenbedrijf Rotterdam.

Voorne-Putten werd aangewezen als trekker voor het proces. We hebben hier toen intern over nagedacht; we wilden wel penvoerder zijn, maar vooral als een gelijkwaardig opdrachtgever naast de andere opdracht gevende partijen aan tafel zitten. Dit was de reden dat we op zoek zijn gegaan naar een partij die het proces kon begeleiden en faciliteren. Na wat veldwerk en het opstellen van beoordelingscriteria heeft Bureau BUITEN de opdracht gekregen om de procesrol op zich te nemen.”

Verbeteren van bereikbaarheid noodzakelijk

“Met de autonome doorontwikkeling van Voorne-Putten met onder andere twee voormalig aangewezen groeikernen is de bereikbaarheid niet meer toereikend. Voorne-Putten heeft te weinig ontsluitingsverbindingen richting de A15 en daardoor veel vertraging en terugslag op de A15. Daarnaast zijn de al bestaande oeververbindingen kwetsbaar: storingsgevoelige bruggen en tunnels en veel brugopeningen, waardoor er nog minder capaciteit beschikbaar is. Kortom het systeem is onvoldoende robuust.

Doordat van oudsher veel inwoners van Voorne-Putten werken in het Havengebied en in groot Rotterdam is er relatief weinig eigen werkgelegenheid en is er dagelijks sprake een grote uitgaande pendel. Het is van belang meer werkgelegenheid te realiseren op het eiland zelf, maar daarvoor is de bereikbaarheid een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Het is dus een beetje een kip-ei-verhaal.

Maar ook vanuit het perspectief van de bereikbaarheid van banen vanuit Voorne-Putten is een impuls in het verbeteren van de bereikbaarheid van belang. Nu al zijn er lange reistijden en de transities in het havengebied en het ontstaan van nieuwe werklocaties in de metropoolregio zullen nog meer onderstrepen dat een verbetering van de bereikbaarheid noodzakelijk is. Voorne-Putten kan dan ook bijdragen in de verstedelijkingsopgaven, kan leverancier blijven van werknemers voor de hele regio en biedt daarnaast ook nog eens rust en ruimte voor de stad: groen, duinen en zee.”

Rijk en regio werken samen

Ik ben er trots op dat samenwerking met alle betrokken partijen bijzonder goed verloopt. Al ruim twee jaar werken we samen aan het boven tafel halen van de opgaven en het zoeken naar maatregelen. Uiteraard zijn er verschillende belangen, maar de wil om tot een gezamenlijke aanpak te komen is er. Dit jaar is vanuit het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) ook het ministerie I&W aangehaakt als mede opdrachtgever. Rijk en regio werken nu samen verder aan de opgaven. Dat er geïnvesteerd moet worden in een betere bereikbaarheid van Voorne-Putten en Haven Rotterdam is nu evident. Eind dit jaar worden de resultaten van het onderzoek naar maatregelen uitgevoerd door Royal HaskoningDHV geagendeerd voor het BO-MIRT.

Kijkje in de keuken

We werken allemaal met veel inzet aan het project. Serieus als het moet met respect voor elkaars standpunten, maar er is ook ruimte voor humor. Zelfs na de omschakeling van live naar digitaal in de coronatijd. In een video meeting namen we bij een collega letterlijk een kijkje in de keuken, want we zagen op de achtergrond dat de koelkast meerdere keren tijdens de vergadering werd leeggehaald door een puberende zoon. Tijdens de rondvraag zei iemand van de projectgroep dat het waarschijnlijk weer tijd was om boodschappen te doen.

Goed gevoel

Vanaf het begin had ik al een goed gevoel over de samenwerking, maar dat moet dan ook nog wel blijken. Sander Kooijman en zijn collega’s voeren een zeer goede regie op het proces. Ook alle procesonderdelen worden uitstekend opgepakt en verzorgd. In de offerte werd de belofte gedaan om te ontzorgen en dat doen ze echt voor de volle 100%. Met acht opdracht gevende partijen is dat een bijzondere prestatie. Wat ook heel prettig is, is dat ze volop affiniteit met RO hebben, dat is echt een meerwaarde. Ze weten hoe de hazen lopen en dat communiceert makkelijk. Sander werkt met zijn collega’s uiterst professioneel. Hij heeft een helicopterview, is toegankelijk, integer, loyaal, toegewijd en zaakgericht. Ik wil ze dan ook hartelijk feliciteren met het 20-jarig bestaan. Ik ben erg blij dat ik jullie bureau ontdekt heb. Proost op 20 jaar! Vanuit het project hopen we dit jaar nog een keer te kunnen proosten, als we het tot een goede afronding hebben gebracht.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht