Nieuws

Mobiliteitsmijlpalen: afspraken voor verbetering bereikbaarheid MIRT-projecten

Afspraken voor verbetering bereikbaarheid MIRT-projecten

Op 20-21 november vonden de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats. Tijdens deze overleggen maken de ministers van Infrastructuur & Waterstaat en Milieu & Wonen afspraken met de regio’s over de belangrijkste bereikbaarheidsprojecten in Nederland. Over drie projecten waar Bureau BUITEN bij betrokken is, zijn afspraken gemaakt:

Rijk en regio steken 539 miljoen euro in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Voor de Corridor Amsterdam-Hoorn (A7-A8) is de bestuursovereenkomst tussen Rijk en de samenwerkende regionale overheden getekend. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een multimodaal mobiliteitspakket met een omvang van €538,5 miljoen. Hierin zijn maatregelen opgenomen voor het hoofd- en onderliggend wegennet, de benutting en aanpassing van spoorinfrastructuur, een werkgeversaanpak en de fiets. Ook de regionale inpassing en het mogelijk maken van meer woningbouw bij stations conform de afspraak in de woondeal MRA zijn hier onderdeel van. Onze collega Rutger van Raalten is als projectbeheerser onderdeel van het coördinerende team in de huidige (verkennings)fase van dit project. Meer informatie over het project vindt u op de website van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.

Overeenkomst over monitoring vrachtwagenheffing

De bedoeling is om in 2023 voor vrachtwagens (>3,5 ton) op de autosnelwegen en wegen waar eventuele uitwijk kan optreden een heffing per gereden kilometer te innen. Voor het project Vrachtwagenheffing zijn Rijk en regio overeengekomen de mogelijke uitwijk van het vrachtverkeer te monitoren. Het Rijk gaat ten minste 1 jaar voorafgaande aan invoering een nulmeting laten uitvoeren en in ieder geval voor een periode van 3 jaar na invoering van de vrachtwagenheffing metingen laten uitvoeren op het monitoringsnetwerk. Daarna zal na overleg met de regio worden bezien of langer monitoren noodzakelijk is. Het Rijk betrekt de regio bij de verdere uitwerking van de monitoring.

Het project Vrachtwagenheffing vraagt om snelheid, zorgvuldigheid en (politieke) sensitiviteit. Het ministerie vroeg de combinatie MuConsult, 4Cast en Bureau BUITEN om dit proces met regionale wegbeheerders te begeleiden richting een advies over een samenhangend netwerk waarop de vrachtwagenheffing gaat gelden. Ook is met de regio’s uitgebreid gesproken over de te volgen procedures na invoering van de heffing. Hiervoor organiseerden en begeleidden wij 40 regiosessies.

Start onderzoek naar bereikbaarheid Voorne-Putten

De bereikbaarheid van Voorne-Putten staat onder druk. Daarom spreken Rijk en regio af een onderzoek te starten naar de verbetering van de bereikbaarheid van Voorne-Putten en Haven Rotterdam en daarvoor verschillende maatregelen te verkennen. Het Rijk geeft een aantal randvoorwaarden mee. Zo mag de doorstroming op de A15 door te nemen maatregelen niet negatief worden beïnvloed en het vervolgonderzoek moet voortborduren op reeds globaal verkende maatregelen uit de gebiedsuitwerking. Bureau BUITEN begeleidde de samenwerkende partijen (gemeenten, provincie, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam) tijdens de gebiedsuitwerking. Wij brachten de partijen op één lijn, bereidden ambtelijke en bestuurlijke overleggen voor en zorgden voor een optimale afstemming met het Rijk. Input uit de omgeving werd verkregen door bedrijven en de gemeenteraden actief te betrekken.

Meer informatie over mobiliteit

Een overzicht met alle afspraken die gemaakt zijn tijdens het BO MIRT is op deze website te vinden. Wilt u meer weten over wat Bureau BUITEN voor uw mobiliteitsproject kan betekenen, bekijk dan onze factsheet of neem contact met ons op via 030-2318945.

 

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht