Nieuws

MRA start uniek onderzoek naar draagkracht toeristische en recreatieve voorzieningen

MRA start uniek onderzoek naar draagkracht toeristische en recreatieve voorzieningen

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) willen inzicht krijgen in de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de regio. De komende tijd brengen zij in kaart hoe groot de druk in zowel positieve als negatieve zin is op bestemmingen en voorzieningen en hoe deze druk in relatie staat tot de leefomgeving en de leefbaarheid, kortom: de draagkracht. Dit type onderzoek is relatief nieuw en soortgelijk onderzoek is op een dergelijke schaal nog niet eerder in Nederland uitgevoerd.

De MRA heeft Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en Bureau BUITEN de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Om alle beschikbare kennis te bundelen, worden tal van organisaties betrokken, zoals nationale kennisinstellingen, regionale kennispartners (zoals amsterdam&partners, Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam en Amsterdam Smart City) en belangenorganisaties. En uiteraard vindt het onderzoek plaats met actieve medewerking van de gemeenten en provincies in de MRA.

Strategische Agenda Toerisme MRA

Voor de zomer wordt bepaald hoe het vernieuwende onderzoek wordt opgezet. In en na de zomer vindt naar verwachting de uitvoering van het onderzoek plaats. Ook wordt in MRA-verband gewerkt aan een nieuwe toeristische en recreatieve visie. Hier kunnen bestuurders in de MRA (wethouders en gedeputeerden) binnenkort input voor geven. De resultaten van het onderzoek en de visie zijn vervolgens de basis voor de herijking van de bestaande Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025. Het streven is om de nieuwe strategie dit najaar te presenteren.

Samenwerking in de MRA

In de MRA wordt op het gebied van toerisme samengewerkt om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. Het platform Economie heeft in 2017 de Strategische Agenda vastgesteld. De samenwerking in het MRA-programma Toerisme is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.

Bron: Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Meer informatie?

Mocht u geïnteresseerd zijn in de resultaten of voortgang van het onderzoek, neem dan contact met ons op: