Nieuws

Nieuwe tool: Brede Welvaart inzichtelijk voor gemeenten en regio’s

Nieuwe tool: Brede Welvaart inzichtelijk voor gemeenten en regio’s

Welvaart bestaat uit meer dan alleen de groei van het aantal banen en het bruto regionaal product. Ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart spelen voor inwoners en beleidsmakers een steeds belangrijkere rol. Met de tool ‘Brede Welvaart’ brengt Bureau BUITEN op gemeente- en/of regioniveau de aspecten van Brede Welvaart in kaart.

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt al langere tijd als maatstaf gebruikt om de welvaart van gemeenten, regio’s of landen te bepalen en beleid op te ontwikkelen. Maar economische activiteiten kunnen ook negatieve effecten hebben op de levenskwaliteit. Denk aan milieu- en klimaatschade, slechte arbeidsomstandigheden en (mentale) gezondheidsklachten. Gelukkig komt er de laatste jaren, onder aanvoering van Doughnut Economics van Kate Raworth (2017), steeds vaker ter sprake dat er meer is dan economische groei.

Brede Welvaart in een notendop

Om lokaal meer inzicht te krijgen in de Brede Welvaart heeft Bureau Buiten een tool ontwikkeld. Gemeenten en regio’s krijgen met de tool inzicht in de achterliggende indicatoren, de ontwikkeling van Brede Welvaart ten opzichte van andere gebieden. Ook brengen we hiermee mogelijke verbeteringen in kaart. De tool omvat de thema’s bevolking, economische welvaart, onderwijs, gezondheid, wonen, bereikbaarheid, duurzame leefomgeving en cultuur, sport & voorzieningen. Voor elk thema wordt er een score weergegeven.

Van inzicht naar acties

Als de Brede Welvaart voor een gebied inzichtelijk is, wordt er duidelijk op welke aspecten het gebied goed scoort en waar het beter kan. Er zijn dan diverse acties denkbaar om de Brede Welvaart te verbeteren op één of meerdere thema’s. Bijvoorbeeld:

  • Inzetten op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Inzetten op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, door bijvoorbeeld specifieke doelgroepen te benaderen en concrete acties in te voeren (zoals schoolfruit).
  • Bereikbaarheid: verbeteren van bereikbaarheid door de inzet van moderne mobiliteit: deelfietsen, gescheiden, veilige (snel)fietspaden. Dit draagt ook bij aan een duurzamere leefomgeving.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de tool Brede Welvaart? Of wilt u weten hoe uw gemeente/ regio ervoor staat als het gaat om Brede Welvaart? Download hier de factsheet of neem contact op met Nanne van der Struijs, e-mailadres nanne.vanderstruijs@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht