Nieuws

Nieuwe Interreg subsidieprogramma’s voor Nederland gelanceerd

Nieuwe Interreg subsidieprogramma’s voor Nederland gelanceerd

Dit voorjaar zijn de nieuwe Interreg-programma’s officieel van start gegaan en zijn de eerste projectvoorstellen al ingediend. Nu we goed zicht hebben op alle voor Nederland relevante Interreg-programma’s, delen wij graag hieronder de nieuwe factsheets. In deze factsheets vindt u informatie over de programmaprioriteiten, projectmogelijkheden en de belangrijkste subsidiecriteria. In dit artikel lichten we graag een aantal nieuwe elementen van de Interreg-programma’s uit.

Nieuwe factsheets op een rij

Aandacht voor de toeristische en culturele sector

Binnen de Interreg-programma’s North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en Vlaanderen-Nederland worden diverse mogelijkheden geboden voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de toeristische en culturele sector. Zo besteedt Interreg NWE bijvoorbeeld aandacht aan de rol van cultuur en duurzaam toerisme in economische ontwikkeling, is er binnen Interreg NSR ruimte voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden in de toeristische sector en zet ook Interreg Vlaanderen-Nederland op duurzaam toerisme. Meer informatie over EU-subsidiekansen voor verduurzaming toerisme en recreatie leest u ook in dit artikel.

Digitalisering

In alle Interreg-programma’s is veel aandacht voor ‘Een slimmer Europa’. Daarbij gaat het om het bevorderen van innovaties en het stimuleren van de digitale transitie (o.a. door het ontwikkelen van nieuwe digitale vaardigheden). Binnen Interreg NSR is digitalisering zelfs opgenomen als een apart ‘spotlight theme’. Hiermee komt digitalisering terug in alle prioriteiten van het Interreg NSR-programma.

Alle Nederlandse regio’s in het programmagebied Interreg NWE en NSR

Binnen het Interreg NWE-programma kunnen vanaf deze programmaperiode alle Nederlandse regio’s meedoen aan een project. Waar in de vorige periode Groningen, Friesland en Drenthe nog waren uitgesloten, maken ook deze regio’s deel uit van het programmagebied voor 2021-2027. Ook zijn alle Nederlandse regio’s opgenomen in het nieuwe programmagebied van Interreg NSR.

Versimpelde kostenopties

De nieuwe Interreg-programma’s bieden meer opties voor een vast percentage of een vast bedrag (‘forfaits’ of ‘flat rates’), waardoor het niet meer nodig is om alle kosten per kostenpost te declareren en onderbouwen.

Openstellingen

Programma (verwachte) openstelling
Interreg Duitsland-Nederland Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 16 mei 2022
Interreg Europe 31 mei 2022 deadline subsidieaanvraag
Interreg NWE 15 juni 2022 deadline stap 1 subsidieaanvraag
Interreg NSR 2e call opent 1 augustus 2022
Interreg Vlaanderen-Nederland Nieuwe openstelling naar verwachting begin 2023

Meer informatie?

Meer informatie leest u op onze EU pagina >> www.bureaubuiten.nl/eu. Heeft u vragen over de factsheets of bent u benieuwd wat de kansen concreet voor uw organisatie betekenen? Neem contact op met Ilse van der Werf. e-mail ilse.vanderwerf@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht