Nieuws

Nieuwe openstellingen Interreg North West Europe en North Sea Region

Nieuwe openstellingen Interreg North West Europe en North Sea Region

Na bijna drie jaar zijn de eerste drie calls binnen Interreg North West Europe en North Sea Region achter de rug en de eerste projecten zijn inmiddels gestart. Binnen Interreg NWE is Bureau BUITEN bij drie van de acht goedgekeurde projecten met Nederlandse lead partners betrokken tijdens de uitvoering.

Projectmanagement verzorgen

We verzorgen het projectmanagement voor het project MONA voor VisitBrabant en het project SCEPA voor de gemeente Arnhem. Ook ondersteunen we het Klimaatverbond Nederland bij het projectmanagement van het project DeCarb-Pro. Daarbij werken we voor het financieel management samen met Het Subsidiehuis. Ook dit najaar zijn er weer mogelijkheden om projectvoorstellen te ontwikkelen en in te dienen binnen de nieuwe call.

Vierde call projectvoorstellen

Interreg NWE

Indiening in de vierde call is mogelijk vanaf medio november 2023.
Binnen deze call staan alle prioriteiten (Climate & Environment, Energy transition, Circulair Economy, Innovation & Resilience, Inclusive Society) open voor nieuwe projectvoorstellen. Je kunt een project indienen tot en met 21 maart 2024.

Interreg NSR

Binnen het Interreg NSR programma zal na het beoordelen van projectaanvragen binnen de derde call bijna het hele programmabudget toegekend zijn aan projecten. Dit betekent dat er binnen de vierde call in het voorjaar van 2024 geen ruimte is voor nieuwe projecten. Alleen stap 2/ full applications kunnen in deze periode worden ingediend. Na de besluitvorming van deze aanvragen zal er meer duidelijkheid komen over het resterend budget en wat voor soort projecten daar bij passen (prioriteiten, reguliere of small-scale projecten).

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw projectidee? Bekijk onze factsheets per programma of neem contact op met Ilse van der Werf (ilse.vanderwerf@bureaubuiten.nl)