Nieuws

Nieuwe project(kans)en jeugdparticipatie en burgerschap

Nieuwe project(kans)en jeugdparticipatie en burgerschap

De eerste projecten zijn goedgekeurd binnen de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ en CERV (Citizens, Equality, Rights and Values programme). Erasmus+ en CERV hadden één van de eerste oproepen voor projectvoorstellen in 2021 en Bureau BUITEN heeft binnen de eerste calls de onderstaande succesvolle aanvragen ondersteund. Zo hebben onze adviseurs, met de voorwaarden van de calls in het achterhoofd, de voorstellen kritisch tegen gelezen en meegeschreven op essentiële onderdelen. Ook zijn er voor de schrijfteams workshops georganiseerd. Op deze manier sloten de aanvragen zo goed mogelijk aan op de doelstellingen van zowel de calls als de aanvragers.

Wil je zelf ook gebruik maken van deze subsidies? Lees dan onderaan verder!

CERV Remembrance project ‘Persecution Through Their Eyes’

Stichting Liberation Route Europe organiseert met partners uit Polen, Italië, Duitsland en Nederland een reizende tentoonstelling die verschillende perspectieven uitlicht van individuen en groepen die door het Nazi regime werden vervolgd. Parallel aan de tentoonstelling worden workshops en events georganiseerd voor scholieren en studenten die gericht zijn op het vergroten van bewustwording van de gedeelde Europese geschiedenis en de verschillende perspectieven die hierbij horen. Ook wordt er een link gelegd met de huidige bescherming van mensenrechten in Europa. Hiervoor ontvangt het partnerschap tussen de 150.000 en 200.000 euro aan subsidie.

Erasmus+: project ACT as a Doughnut

MasterPeace is een jonge, positieve, internationale vredesbeweging die een groot aantal projecten uitvoert met en voor jongeren gericht op actief burgerschap. Het ACT as a Doughnut project richt zich op de link tussen klimaatbeleid en sociaal beleid en de noodzaak tot een inclusieve aanpak. Jongeren worden actief bij deze thematiek betrokken en werken in workshops aan het ontwerpen van hun sociale en groene stad. De ontworpen onderwijsmethodieken worden wereldwijd gedeeld in de netwerken van MasterPeace. De projectpartners uit Nederland, Duitsland, Polen, Roemenië en Slowakije ontvangen voor dit project rond de 225.000 euro subsidie.

Erasmus+: project HistoryTreks

Het project History Treks – Promoting European Citizenship and Sustainability along the Liberation Route Europe wordt ook uitgevoerd door Stichting Liberation Route Europe. 50 studenten uit Nederland en Duitsland lopen samen een deel van de route tussen Nijmegen en de Rureifel, terwijl ze ingaan op de impact van de Tweede Wereldoorlog, nog levende ooggetuigen spreken, en gezamenlijk nieuwe manieren bedenken om de herinnering aan WWII levend te houden voor jongere generaties. Voor het project is ongeveer 40.000 euro subsidie beschikbaar gesteld.

Ook subsidie aanvragen?

Ook in 2022 zijn er weer volop kansen voor subsidie binnen Erasmus+ en CERV. Voor beide programma’s zijn de werkprogramma’s voor 2022 bekend en zijn er projectoproepen geopend met deadlines in februari, maart en april. Wil je meer weten over de thema’s en criteria van deze programma’s? Lees onze factsheets (Erasmus+ en CERV) of neem contact op met emma.klever@bureaubuiten.nl.