Project

Bereikbaarheid corridor Amsterdam - Hoorn verbeteren

Bereikbaarheid corridor Amsterdam - Hoorn verbeteren

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat reeds genomen maatregelen niet kunnen verhinderen dat de filedruk na 2020 weer zal toenemen. Daarom is de corridorstudie Amsterdam-Hoorn opgezet: een onderzoek naar maatregelen die in de toekomst de bereikbaarheid in de corridor moeten verbeteren. In het project wordt intensief samengewerkt met lokale en regionale partijen en wordt ‘breed gekeken’: naast de hoofdwegen (A7, A8), worden ook maatregelen voor fiets, spoor en mobiliteitsmanagement onderzocht. Rutger van Raalten, adviseur bij Bureau BUITEN, vervult de rol van projectbeheerser voor dit omvangrijke mobiliteitsproject, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Planning en risico’s 

Voor zo’n omvangrijk meerjarenproject is het belangrijk om een overzichtelijke planning te hebben en moeten de risico’s in kaart worden gebracht. Rutger vertelt: “Je hebt te maken met diverse deelplanningen, die samen een groter geheel vormen. Ik kijk waar de planning onder druk komt te staan en welke acties nodig zijn om de risico’s en planning te beheersen. Hierdoor is het projectteam in staat om tijdig bij te sturen.”

Beter bereikbaar, duurzaam en mooier

“Ik vind de thematiek interessant en de complexiteit van deze opgave zeer uitdagend. Het is spannend om van dichtbij mee te maken welke besluiten worden genomen om het gebied beter bereikbaar, aantrekkelijker, duurzamer en mooier. Want dat is waar we het voor doen. Op dit moment zitten we in de verkenningsfase. We hopen in het najaar de eerste besluiten te kunnen nemen en zicht te hebben op een bestuurlijk voorkeursalternatief, zodat het project in 2019 naar de planuitwerkingsfase kan.”

Meer informatie over dit bereikbaarheidsproject?

Neem contact op met Rutger van Raalten, e-mail rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl

Bron foto: http://cah-kaart.nl/

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht