Project

Succesvolle aanvraag Erfgoed Deal voor gemeente Venlo

Succesvolle aanvraag Erfgoed Deal voor gemeente Venlo

Bureau BUITEN heeft gemeente Venlo snel en adequaat geholpen met het indienen van de succesvolle aanvraag voor de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal is een uitkering van het Rijk die grote ruimtelijke opgaven ondersteunt, waarbij behoud en gebruik van erfgoed centraal staat.

Herontwikkeling

De gemeente Venlo gaat met het Kazernekwartier een voormalig fort- en kazerneterrein dicht bij de binnenstad van Venlo herontwikkelen tot een gemengd stedelijk woongebied. Het gebied kent een hoge cultuurhistorische waarde als gevolg van de aanwezigheid van rijks- en gemeentelijke monumenten die richtinggevend zijn voor de herontwikkeling van het gebied. Het aanwezige erfgoed wordt zichtbaar en beleefbaar gemaakt in de openbare ruimte en bij de realisatie van woningen en (bedrijf)ruimtes.

Erfgoedwaarden beleefbaar houden

Het project draagt bij aan de invulling van de lokale en regionale behoefte aan stedelijk wonen voor de komende jaren. Naast een erfgoedinclusieve openbare ruimte is ook nagedacht over een toekomstbestendig mobiliteitsconcept dat maximaal inzet op elektrisch deelvervoer en zo bijdraagt aan het beleefbaar houden van de erfgoedwaarden. Er wordt onder meer aan de rand van het gebied geparkeerd en de directe woonomgeving is autoluw.

Gemeente Venlo heeft voor het Kazernekwartier een uitkering gekregen van € 795.000. Uit de ruim 40 projecten zijn er landelijk 6 projecten door de selectie gekomen. Het begeleiden van de aanvraag voor de Erfgoed Deal, bestond uit drie stappen:

  • Stap 0 – het insturen van een intakeformulier met een korte projectomschrijving en bespreking met het RCE.
  • Stap 1 – het indienen van een conceptaanvraag waarin duidelijk is omschreven wat de erfgoedwaarden zijn van het project, hoe het project bijdraagt aan transitieopgaven en aan kennisdeling.
  • Stap 2 – het verwerken van feedback van de RCE, het indienen van de definitieve aanvraag, het verzorgen van een pitch voor het programmabureau en het organiseren van een locatiebezoek.

Bureau BUITEN deed de planning en onderhield het contact met externe partijen. Ook hebben wij advies gegeven over de inhoud, de aanvraag geschreven en verschillende acties gedaan om tot de definitieve aanvraag voor de Erfgoed Deal te komen. Het resultaat een goedgekeurde aanvraag, waarmee de gemeente verder aan de slag kan.

Meer informatie?

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Barbara Waltmans, e-mailadres barbara.waltmans@bureaubuiten.nl