Project

Daily Urban Systems in kaart voor Amstelveen en Aalsmeer

Daily Urban Systems in kaart voor Amstelveen en Aalsmeer

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer werken aan de voorbereiding van de omgevingsvisie, die de leidraad moet zijn voor de fysieke leefomgeving van de gemeenten. Om de koers te bepalen is er behoefte aan een vertrekpunt die de huidige situatie van de fysieke leefomgeving in de gemeenten, in relatie tot de regio, in beeld brengt. Onze adviseurs Rutger van Raalten, Daniek Nijland en Sander Kooijman brachten meer inzicht door de Daily Urban Systems van Amstelveen en Aalsmeer in kaart te brengen.

De fysieke leefomgeving, de keuzes voor de inrichting en het gebruik beperken zich niet tot het grondgebied van een gemeente: voor het grootste deel van de Nederlanders vormt de regio de belangrijkste leef-, werk- en marktomgeving. De onderlinge relaties en samenhang met de omgeving vormen het Daily Urban System.

Brede thematiek: van wonen tot zorg

In de rapporten die wij voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer samenstelde, lag de focus op een breed aantal thema’s binnen het Daily Urban System: verkeer & vervoer, wonen, onderwijs, vrijetijd, detailhandel en zorg. Per thema zijn de stand van zaken en de stromen van en naar de gemeenten in tekst en (kaart)beeld gebracht. Ook zijn de verwachte ontwikkelingen op basis van relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. De publicaties geven inzicht in stromen, de onderlinge samenhang en de relaties van Amstelveen en Aalsmeer met de omgeving.

De onderste steen boven

Om de Daily Urban Systems in kaart te brengen is de informatie die binnen de gemeenten aanwezig was verzameld, gebundeld en aangevuld met landelijke en regionale onderzoeken. Om de onderste steen boven te krijgen zijn diverse lokale en regionale partijen benaderd voor aanvullende informatie. Met deze aanpak hebben de gemeenten niet alleen beter inzicht in de Daily Urban Systems, maar ook een goed overzicht van de beschikbare informatie per thema en mogelijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.

Bouwstenen voor de omgevingsvisie

De resultaten bieden een goed overzicht van de stromen van en naar de gemeenten en vormen voor de gemeentebesturen een vertrekpunt met bouwstenen voor de omgevingsvisie. Ook kunnen de gemeenten met deze resultaten in gesprek met de samenleving over de ambities voor de toekomst.

Meer informatie

Bent u op zoek naar een (pre)verkenning van het Daily Urban System van uw gemeente of regio? Neem dan voor meer informatie contact op met Rutger van Raalten via rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl.

Bron foto: gemeente Aalsmeer

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht