Project

Gedetacheerd bij de provincie Limburg

‘Het was een leerzame ervaring en een mooie samenwerking.’

Gedetacheerd bij de provincie Limburg

Adviseurs Nanne van der Struijs en Joost Hagens waren een aantal maanden gedetacheerd als beleidsmedewerker voor JTF en OPZuid bij de provincie Limburg in verband met een zwangerschapsverlof. Een interessante detacheringsopdracht en een leerzame ervaring met als mooie afsluiter het bestuurlijk Monitoringscomité JTF op de Chemelot Campus, inclusief verassingsbezoek van commissaris van de Koning Emile Roemer. Wat hebben ze geleerd en wat hebben ze gedaan? Wij vertellen het in onderstaand artikel.

Just Transition Fund en OPZuid

Het Just Transition Fund (JTF) is een fonds voor een rechtvaardige transitie en draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Het JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie.

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel.

In Limburg richten het JTF en OPZuid zich met name op het MKB in Limburg en stimuleren ze innovatie. Het JTF vangt de sociaaleconomische gevolgen van de transitie van de chemie in Zuid-Limburg op en het EU-programma OPZuid helpt het MKB in Limburg om duurzame innovaties verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Chemelot

Wie denkt aan chemie in Zuid-Limburg, denkt natuurlijk aan Chemelot. Op het voormalige mijnbouwterrein heeft DSM (De Nederlandse Staatsmijnen) in het begin van de 20e eeuw een transitie doorgemaakt naar de chemische industrie. Tegenwoordig bestaat het terrein uit een campus waar onderzoek en innovatie centraal staan en een chemische site waar basisproducten worden gefabriceerd die vervolgens worden verwerkt in producten die wij elke dag gebruiken, zoals de binnenkant van een pak melk of het dashboard van een auto.

Door deze twee facetten te combineren op hetzelfde terrein kan onderzoek meteen in de praktijk worden gebracht en is er de kans voor start- en scale-ups om van de campus door te groeien naar de site. Dit draagt ook nog eens bij aan 15% efficiënter gebruik van grondstoffen dan als deze twee locaties van elkaar gescheiden zouden zijn.

Verduurzaming chemie

De chemische industrie staat voor een enorme uitdaging om te verduurzamen en Chemelot wil in 2050 als eerste chemische site ter wereld volledig circulair zijn. Naast opgaven op het gebied van innovatie (duurzamere producten) en infrastructuur (o.a. elektrificatie van productieprocessen) vraagt deze transitie om voldoende geschikt personeel. Bij Chemelot werken nu meer dan 8.500 mensen en dat is nog zonder alle toeleveranciers en indirecte werkgelegenheid die wordt gegeneerd en daarmee dus van groot belang voor de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. Innovatie kan niet los worden gezien van human capital, waarbij iedereen nodig is met verschillende opleidingsachtergronden. Arbeidsmarktprojecten zijn dan ook nadrukkelijk onderdeel van het JTF in Zuid-Limburg.

De rol van Bureau BUITEN

Wat was de rol va Bureau BUITEN tijdens deze detachering? Adviseur Nanne vertelt: ‘Tijdens mijn detachering hield ik me onder andere bezig met het voorbereiden van een nieuwe JTF openstelling met een beschikbaar budget van ca. € 19 miljoen, waarin aanvragers – en nu nog steeds – een project kunnen indienen. Daarnaast organiseerde ik het landelijke Monitoringscomité JTF dat plaatsvond op 20 juni bij Chemelot. Een perfecte plek om te laten zien wat er wordt bereikt met JTF in Zuid-Limburg. Er waren bestuurders en vertegenwoordigers uit de andere JTF-regio’s, het Rijk en maatschappelijke organisaties aanwezig om samen besluiten te nemen over het programma.’

Mooie samenwerking

‘Het waren leerzame maanden bij de provincie en deze detachering gaf mij de kans om als adviseur eens aan de andere kant van de tafel te zitten. Ik kijk dan ook terug op prettige samenwerkingen met de collega’s bij de provincie en in het Zuid-Nederland verband met Stimulus en de provincies Noord-Brabant en Zeeland.’

Meer informatie?

Meer informatie over de mogelijkheden van detachering of dit project neem contact op met Nanne van der Struijs, nanne.vanderstruijs@bureaubuiten.nl.