Project

EU-project RESANAT test drie innovatieve nature-based bodemsaneringstechnieken

EU-project RESANAT test drie innovatieve nature-based bodemsaneringstechnieken

De afgelopen vier jaar hebben partners uit Vlaanderen en Nederland gewerkt aan het testen van nature-based bodemsaneringstechnieken op locaties die verontreinigd zijn met organische PAK’s en ander olie-derivaten. Bureau BUITEN heeft de partners ondersteund in de projectaanvraag én de uitvoering. De projectresultaten zijn nu gepubliceerd en worden gedeeld in de bodemsaneringssector voor verdere toepassing. Ook worden de geleerde lessen opgenomen in het beleid van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM).

Drie innovatieve saneringstechnieken

Binnen het RESANAT project zijn drie saneringstechnieken getest op drie locaties. Op locatie Carcoke in Zeebrugge (België) is fytoremediatie toegepast, waarbij gewassen zijn geplant om te kijken hoe zij de aanwezige verontreiniging kunnen aanpakken. Op locatie De Lieve in Gent (België) zijn zelfontworpen reactieve matten geplaatst die vervuiling uit de waterloop houden. Op locatie ’s Gravenmoer in Noord-Brabant (Nederland) is de toepassingsmogelijkheid van biostimulatie nader onderzocht met pilots. Ook is er een duurzame biologische waterzuivering geplaatst.

De technieken worden verder toegelicht in onderstaande projectvideo.

Resultaten

De resultaten van de toepassing zijn zorgvuldig gemonitord. Daarbij zijn ook nieuwe monitoringstechnieken toegepast. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het rapport Restverontreiniging in de bodem saneren met de hulp van de natuur.

Daarnaast zal OVAM als de uitkomsten verwerken in haar beleid. De uitkomsten en beleidsaanbevelingen zijn vorig jaar gedeeld met stakeholders in Vlaanderen en Nederland tijdens het stakeholder event en zijn beschikbaar op de projectsite.

Interreg Vlaanderen-Nederland

De partners in het RESANAT project (OVAM, bio2clean, Envisan, Deltares, Dura Vermeer, iFLUX, Tauw, TTE en Witteveen+Bos) ontvingen financiering vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Dit programma steunt grensoverschrijdende projecten op het vlak van innovatie en verduurzaming. Samen met Het Subsidiehuis heeft Bureau BUITEN de projectaanvraag begeleid en ondersteuning geboden gedurende de projectuitvoering.

Meer weten?

Wil je weten of jouw project ook in aanmerking kan komen voor deze financiering? Neem dan contact op met Emma Klever, e-mailadres emma.klever@bureaubuiten.nl.