Project

Ontwikkelrichtingen voor recreatiegebieden rondom de stad Utrecht

Ontwikkelrichtingen voor recreatiegebieden rondom de stad Utrecht

Hoe zorgt de regio Utrecht ervoor dat ze een sterke en aantrekkelijke regio blijft waar mensen graag wonen, werken en recreëren in een gezonde en groene omgeving? Dat is de opgave waar de Stuurgroep Recreatie om de Stad (RodS) samen met de U10-gemeenten aan werkt. Zij doen dit onder de toepasselijke noemer “Utrecht Buiten”. Bureau BUITEN gaf in opdracht van de stuurgroep advies voor het accommoderen van de toekomstige recreatievraag en deed daarvoor onderzoek in samenwerking met TRACK Landscapes. Als Utrechts adviesbureau was deze opdracht op ons lijf geschreven.

Behoefte aan groene recreatie

Het huidige recreatieaanbod in de regio Utrecht is nog niet klaar voor de toekomst. Tot 2035 verwacht de regio 115.000 extra inwoners, net zoveel als dat er nu in Alkmaar wonen. Hierdoor is er behoefte aan extra ruimte en mogelijkheden voor (groene) recreatie. Meer aanbod, meer variatie en verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van voorzieningen voor vrijetijdsbesteding zijn van belang om het recreatieaanbod klaar te stomen voor de toekomst.

Win-win oplossingen

Wat is de huidige en toekomstige vraag naar groene recreatie, en welke trends zijn hierop van invloed? Hoe matcht de vraag met het aanbod en waar liggen kansen voor uitbreiding en versterking? Deze vragen kwamen aan de orde in de verkenning. Om deze vragen te beantwoorden zijn vraag en aanbod systematisch in beeld gebracht met behulp van (toeristische) databronnen en de leefstijlvinder.

Tijdens werkateliers hebben de gemeente, de provincie, de organisaties en ondernemers die betrokken zijn bij de 22 aangewezen deelzones input geleverd over verbeterpunten, sterke en zwakke punten en gemiste kansen. Er zijn ontwikkelrichtingen verkend om van ingrepen en adviezen win-win oplossingen te maken. Recreatie heeft immers veel aanknopingspunten met natuur, waterberging, erfgoed en mobiliteit.

Een elftal adviezen

Er is zijn in totaal elf adviezen geformuleerd die zijn ondergebracht onder drie pijlers; het versterken van verbindingen, het voorzieningenaanbod vergroten en meer divers en actiever maken en het beter benutten en toekomstproof maken van het bestaande aanbod.

Voorbeelden van adviezen die onder één van deze pijlers vallen zijn:

  • Zet in op slimme recreatiemarketing. Het doel hiervan is meervoudig: het ontzien van kwetsbare natuurgebieden, maar ook zorgen dat onderbenutte gebieden meer bezoekers krijgen en dat potentiële bezoekers op piekmomenten alternatieven krijgen voor de (te) drukke gebieden.
  • Maak buitenpoorten. De Utrechtse regio kent veel OV-stations en een aantal ervan liggen in of vlakbij een recreatiegebied. Het advies is dan ook het OV-station zo in te richten dat de beleving van het groengebied daar al begint voor de recreant. Verder zijn aantrekkelijke paden en routes en voldoende huurfietsen van belang.
  • Verbreed de icoongebieden Amelisweerd, Haarzuilens en het Máximapark en maak nieuwe icoongebieden in het westelijke en zuidelijke deel van de regio.

Andere adviezen gaan over het maken van beweeglinten, wandelroutes vanuit de voordeur, het benutten van waterstructuren en het verbinden van historische kernen zoals IJsselstein en Vreeswijk. Daarnaast is het belangrijk meer aanbod te maken voor de avontuurzoeker, te zorgen voor vernieuwing van recreatiegebieden, te zorgen voor meer ontmoetingsplekken en de ruimte voor de natuurliefhebber te behouden en te ontsluiten.

De adviezen zijn handvatten om ervoor te zorgen dat het recreatieaanbod in de regio Utrecht toekomstbestendig is en aansluit op de vraag van de recreant. Om het concreet te maken zijn er per advies een aantal sleutelprojecten geformuleerd waar de regio direct mee aan de slag kan.

We hopen dat de regio Utrecht op deze manier een nog mooiere groene regio wordt waar men met veel plezier kan recreëren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit project of wat wij voor u kunnen betekenen. Neem gerust contact op met Daphne van der Veer, e-mail daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl.

Foto: Bron Down Under, fotograaf Eric Kleinberg.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht