Project

Invoering vrachtwagenheffing

Invoering vrachtwagenheffing

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat treft voorbereidingen voor de invoering van een vrachtwagenheffing. De bedoeling is om in 2023 voor vrachtwagens (>3,5 ton) een heffing per gereden kilometer te innen. MuConsult, 4Cast en Bureau BUITEN begeleiden het proces met de regionale wegbeheerders om te adviseren over een samenhangend netwerk waarop de vrachtwagenheffing zal gelden.

In goede banen leiden

De adviseurs van Bureau BUITEN zijn gespecialiseerd in proces- en omgevingsmanagement van complexe en (politiek) gevoelige mobiliteitsopgaven. Dit is de reden dat het ministerie ons heeft gevraagd om de afstemming met de regio’s in goede banen te leiden. Binnen een kort tijdsbestek zijn alle relevante regionale partijen benaderd en bij het proces betrokken wat heeft geresulteerd in voorstellen voor het heffingsnetwerk bestaande uit snelwegen, een aantal n-wegen en een aantal gemeentelijke wegen.

Aanbevelingen heffingsnetwerk

Er zijn in totaal meer dan 30 bijeenkomsten georganiseerd met regionale wegbeheerders en andere betrokkenen. Er is gesproken waar ten gevolge van de heffing mogelijke uitwijk van verkeer naar het onderliggende wegennet zal plaatsvinden en hoe negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

De aanbevelingen van de projectgroep zijn aan de minister gerapporteerd, waarna in juni 2019 het concept wetsvoorstel met daarin het voorgenomen heffingsnetwerk opengesteld is voor internetconsultatie.

Monitorings- & evaluatieprogramma (M&E)

Bureau BUITEN is samen met MuConsult gevraagd om vanaf medio 2019 het M&E-plan en de benodigde procedures hiervoor op te stellen en in afstemming met de regio’s weer te begeleiden.

Meer informatie?

Neem contact op met Sander Kooijman, sander.kooijman@bureaubuiten.nl

Afbeelding: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht